Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2019

Suomen suurlähetystö, Nikosia

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö Nikosia, Kypros

Harjoitteluaika

6 kk, 27.6.2018 – 27.12.2019

Työtehtävät

  • Avustaminen edustuston raportoinnissa (Suomen EU-puheenjohtajuus, Kyproksen kysymys ja maan ulkopolitiikka, Lähi-Itä, talous)
  • Avustaminen vierailujen valmisteluissa
  • Osallistuminen erilaisiin brieffaus- ja tiedotustilaisuuksiin ja niistä raportoiminen
  • Avustaminen erilaisissa tapahtumajärjestelyissa, kuten StartUp4Peace –rauhanvälitysohjelma ja Team Finland toiminta
  • Mediaseuranta edustuston viestinnän sisällön päivittäminen
  • Muut edustuston päällikön määräämät tehtävät

Valintakriteerit

Opintotausta
Loppuvaiheessa olevat opinnot tai vastavalmistunut yhteiskunta-, valtio-, oikeus-, kauppa- tai taloustieteiden alalta.

Kielitaito

  • Äidinkieli suomi tai ruotsi,
  • erinomainen suomen kielen taito,
  • sujuva englannin kielen taito,
  • hyvä ruotsi eduksi kuten myös muu kielitaito (kreikka, turkki).


Muut osaamisvaatimukset
Hyvät IT-taidot, some-taidot.

Muut ominaisuudet
Hyvät yhteistyö- ja verkottumistaidot, kyky sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn pienessä työyhteisössä, organisointikyky ja hyvä stressinsieto, analyyttinen työskentelyote.

Apuraha

1 000 e/kk

Hakemus

motivaatiokirje suomeksi
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englannniksi

Asunto

Edustusto voi avustaa asunnon hankkimisessa antamalla tietoja paikallisista asuntomarkkinoista. Yleensä asunto on järjestynyt ongelmitta.

Lisätietoja

Ulkoministeriö ja ulkomaanedustustot verkossa
Ulkoministeriö