Kansainvälisen harjoittelun paikat syksyn 2018 haussa

Suomen pääkonsulaatti, New York, Yhdysvallat

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen pääkonsulaatti, New York, Yhdysvallat

Harjoitteluaika

6 kk, 4.2.2019 - 3.8.2019

Työtehtävät

  • edustuston viestinnän tukeminen ja viestintätyökalujen kehittäminen, erityisesti edustuston sosiaalisen median kanavien päivittäinen hallinnointi
  • uutisten ja artikkeleiden ideointi ja kirjoittaminen edustuston verkkosivuille ja Finland in the US -uutiskirjeeseen
  • taustamuistioiden ja raporttien laadinta
  • kaupallis-taloudelliset tehtävät, ml. osallistuminen suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä tukevaan työhön
  • osallistuminen edustuston maakuvatyöhön, ml. toiminta kulttuurin, koulutuksen ja innovaatioiden kentällä
  • avustaminen vierailujen ja tapahtumien järjestelyissä
  • muut edustuston päällikön erikseen määräämät tehtävät

Valintakriteerit

Opinnot
Kauppatieteet, viestintä, kulttuuriala tai muuten tehtävien suorittamisen kannalta soveltuva opintotausta.
Etsimme opintojen loppuvaiheessa olevaa tai jo valmistunutta opiskelijaa.

Kielitaito
Molempien kotimaisten kielten lisäksi sujuva suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito

Muut osaamisvaatimukset
Hyvät IT-taidot, verkkoviestintäosaaminen (erityisesti sosiaalinen media), sujuva kirjallinen ilmaisutaito

Muut ominaisuudet
Oma-aloitteisuus, ulospäin suuntautuneisuus, kyky työskennellä itsenäisesti, hyvät tiimityöskentely- ja yhteistyötaidot

Apuraha

OPH:n apuraha 1200 e/kk

Hakemus

motivaatiokirje suomeksi

CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Etsittävä itse, edustustosta tarvittaessa vinkkejä.