Kansainvälisen harjoittelun paikat syyskuussa 2016

Suomen pysyvä edustusto Euroopan Neuvostossa, Strasbourg, Ranska

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka


Suomen pysyvä edustusto Euroopan Neuvostossa, Strasbourg, Ranska

Harjoitteluaika

6 kk, 16.1. - 15.7.2017

Työtehtävät

Euroopan neuvostossa on 47 jäsentä eli mukana ovat kaikki Euroopan maat Valko-Venäjää ja Kosovoa lukuun ottamatta. Pysyvän edustuston tehtävänä on edistää Suomen hallituksen politiikkaa ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen alalla. Edustuston toiminnassa painottuvat ihmisoikeusasiat.

  • Harjoittelijat osallistuvat viikoittaisiin ministerikomitean ja sen alaisten raportointiryhmien kokouksiin, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanon valvontaa koskeviin kokouksiin sekä avustavat edustuston virkamiehiä kokousten valmistelussa ja raportoinnissa.
  • Harjoittelijat seuraavat mm. EN:n parlamentaarisen yleiskokouksen istuntoja (neljä kertaa vuodessa) ja raportoivat niistä.
  • Harjoittelijat osallistuvat myös viikoittaisiin EU-koordinaatiokokouksiin yhdessä edustuston virkamiesten kanssa.

Harjoittelu Suomen pysyvässä edustustossa antaa erinomaisen kokonaiskuvan Euroopan neuvoston toiminnasta yhteiskunnan eri aloilla sekä Suomen ihmisoikeuspolitiikasta. Strasbourg on kaunis ja kohtuuhintainen ranskalainen yliopistokaupunki, jossa voi myös luoda hyödyllisiä yhteistyöverkostoja muiden harjoittelijoiden ja opiskelijoiden kanssa.

Valintakriteerit

Opintotausta: oikeustieteellinen, valtiotieteellinen tai yhteiskuntatieteellinen. Hakijalla voi olla myös muiden alojen opintoja (journalistiikka/kulttuuri yms). Toivomuksena mielellään loppuvaiheen opiskelija, vähintään kahden vuoden opinnot.

Tehtävä edellyttää erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa. Auttavakin ranskan kielen taito on suotava.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös hyvää tiimityöskentelyä, olennaisen aineksen erottamista suullisesta ja kirjallisesta materiaalista sekä kykyä kirjoittaa selkeää suomenkielistä tekstiä

Hyvä organisointikyky, asioiden nopea omaksuminen, avoin kiinnostus uusiin asioihin ja yhteistyötaidot edesauttavat työtehtävien hoitamista ja sopeutumista työyhteisöön.

Palkka

CIMOn apuraha 1010 €/kk

Työskentelykieli

englanti

Asunto


Harjoittelija etsii lähtökohtaisesti asunnon itse, mutta edustusto pystyy antamaan linkkejä ja ohjeita asunnon hakemiseen.