Kansainvälisen harjoittelun paikat syyskuussa 2016

Suomen erityisedustusto Pohjois-Atlantin liitossa (NATO), Bryssel, Belgia

Ohjelma

Suomen edustustot

Harjoittelupaikka

Suomen erityisedustusto Pohjois-Atlantin liitossa (NATO), Bryssel

Harjoitteluaika

6 kk, 20.1. - 19.7.2017

Työtehtävät

Päätehtävät:

  • edustuston virkamiesten avustaminen poliittisessa raportoinnissa
  • osallistuminen kokouksiin ja niistä raportointi sekä pienimuotoisten taustaselvitysten laatiminen ajankohtaisista turvallisuuspoliittisista kysymyksistä

Lisäksi:

  • harjoittelija avustaa virkamiehiä NATOn vuoden 2016 huippukokouksen seurannassa, osallistuu edustuston tiedotustoimintaan, vierailuvalmisteluihin ja muihin päivittäisiin tehtäviin tarpeen mukaan.
  • Harjoittelija osallistuu myös keväällä 2017 järjestettävään CMX17–kriisinhallintaharjoitukseen.

Valintakriteerit

  • Harjoittelijan toivotaan olevan on valtio-, yhteiskunta- tai oikeustieteen maisterivaiheen opiskelija. Kiinnostus turvallisuuspoliittisiin ja viestinnän kysymyksiin katsotaan eduksi.
  • Kielitaitovaaatimuksena on erinomainen suomen ja englannin kielen suullinen taito sekä selkeä ja sujuva kirjallinen ilmaisu. Ruotsin kielen suullinen taito on pohjoismaisessa yhteistyössä tärkeä. Lisäksi ranskan taito on eduksi.
  • Office-ohjelmat
  • Tehtävä edellyttää joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja kykyä omaksua nopeasti laajoja asiakokonaisuuksia. Multilateraalisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä myös vahvat sosiaaliset taidot ovat tärkeitä.

Palkka

CIMOn apuraha 1010 €/kk

Työskentelykieli

suomi

Asunto

Edustusto ei korvaa matka- tai asumiskuluja, mutta avustaa asunnon etsinnässä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja

-