Kansainvälisen harjoittelun paikat syyskuussa 2016

Eduskunnan Brysselin-toimisto, Bryssel, Belgia

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Eduskunnan Brysselin-toimisto, Bryssel, Belgia

Harjoitteluaika

6 kk, 1.2.-31.7.2017

Työtehtävät

Harjoittelijan tehtävänä on avustaa eduskunnan Brysselin-asiantuntijaa eduskunnalle lähetettävien raporttien laadinnassa, eduskunnan EU-päätöksenteosta tiedottamisessa Brysselissä sekä yhteydenpidossa eduskuntaan, Euroopan unionin toimielimiin, EU-maiden kansallisten parlamenttien Brysselin-toimistoihin ja muihin sidosryhmiin. Harjoittelijalta edellytetään omaa panosta tiedonhankinnassa ja yhteydenpidossa. Harjoittelun alussa hän seuraa yhtä Euroopan parlamentin täysistuntoa paikan päällä Strasbourgissa yhdessä eduskunnan Brysselin-asiantuntijan kanssa. Valmiuksiensa salliessa hän saattaa myöhemmässä vaiheessa osallistua Strasbourgin-istuntoihin yksin.

Työtehtäviin kuuluu muun muassa:

  • Euroopan parlamentin täysistuntojen ja valiokuntatyöskentelyn seuraaminen
  • Euroopan komission ja Euroopan unionin neuvoston lehdistötilaisuuksien ja -tiedotteiden seuraaminen
  • Eduskunnan EU-päätöksenteon seuraaminen sekä avustaminen sitä koskevien uutiskirjeiden laatimisessa suomalaisille Euroopan parlamentin jäsenille sekä muille Brysselissä toimiville suomalaisasiantuntijoille
  • Osallistuminen EU-maiden kansallisten parlamenttien Brysselin-asiantuntijoiden viikkokokouksiin ja muuhun kansallisten parlamenttien väliseen yhteydenpitoon
  • Avustaminen Brysselin-toimiston viikoittaisten EU-katsausten laatimisessa ja Twitter-tilin ylläpidossa
  • Avustaminen Brysselissä vierailevien kansanedustajien ja eduskunnan virkamiesten vierailuohjelmien järjestelyissä

Valintakriteerit

Harjoittelijalta edellytetään vankkaa Euroopan unionin tuntemusta. Akateemiset opinnot oikeus-, kauppa- tai valtiotieteelliseltä alalta muodostavat tehtävään sopivan koulutuksen. Työ- tai harjoittelukokemus EU:n toimielimissä tai muissa kansainvälisissä työympäristöissä luetaan eduksi. Englannin ja ranskan kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito tehtävien hoidossa on välttämätöntä. Lisäksi hakijalta odotetaan tehtävien hoitamiseen riittävää ruotsin kielen taitoa. Hakijan on kyettävä käyttämään Windows-pohjaisia atk-järjestelmiä tekstinkäsittelyyn, tietojen hakuun sekä yhteydenpitoon. Erityishuomiota kiinnitetään hyvään suomen kielen kirjalliseen taitoon sekä verkostojen luomiseen ja ylläpitämiseen vaadittaviin sosiaalisiin taitoihin.

Palkka

CIMOn apuraha 1010 €/kk

Työskentelykieli

suomi

Asunto

-

Lisätietoja

Asiantuntijalla ja harjoittelijalla on työhuoneet Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä ja Strasbourgissa. Asunnon harjoittelija järjestää itse.