Kansainvälisen harjoittelun paikat syyskuussa 2016

Suomen suurlähetystö, Brasília, Brasilia

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö Brasília, Brasilia

Harjoitteluaika

6 kk, 1.3. - 31.8.2017

Työtehtävät


Harjoittelija tulee olemaan hallintovastaavana toimivan edustuston kakkosvirkamiehen ohjauksessa. Harjoittelija avustaa käytännössä etupäässä suurlähetystön diplomaattivirkamiehiä, ajoittain myös konsuliasioista vastaavaa.

Tehtävät ovat seuraavat:
  • poliittinen ja taloudellinen seuranta ja raportointi
  • kokousosallistumiset ja -raportointi
  • avustaminen kahdenvälisten suhteiden hoidossa erit. vierailuvalmisteluissa
  • avustaminen maahantuloasioissa
Harjoittelijalla on mahdollisuus kouliintua poliittisesti merkittävien asioiden seurannassa ja niistä raportoinnissa johtuen Brasilian merkittävästä asemasta globaalispoliittisena toimijana sekä johtuen maan alueellisesta johtoasemasta latinalaisessa Amerikassa ja asemasta EU:n strategisena kumppanina.

Harjoittelijalla on toisaalta mahdollisuus päästä sisälle varsin dynaamiseen monia suomalaisia ja brasilialaisia toimijoita osallistavaan tiimityöhön kahdenvälisten suhteiden hoidon saralla. Suomen ja Brasilian suhteet ovat erittäin monipuoliset ja edelleen tiivistyvät. Maa on latinalaisen Amerikan suurin kauppakumppani Suomelle. Brasilia on vuosittain kohteena 2-4:lle korkean tason vierailudelegaatiolle Suomesta. Tämän ohella kysyntä erilaisten suomalaisten että brasilialaisten toimijoiden taholta suurlähetystön ad hoc matchmaking-palveluille on jatkuvaa ja nämä palvelut ovat suurlähetystön leipätyötä.

Harjoittelu sl Brasiiliassa antaa lisäksi mahdollisuuden tutustua ainutlaatuisen monitahoiseen UH:n edustautumiseen sekä maantieteellisesti että asukasluvultaan yhdessä maailman suurimmista maista. Suurlähetystö on konsuli- ja kaupallistaloudellisiin tehtäviin keskittyvän paikalta palkatun henkilöstön muodossa läsnä pääkaupungin Brasiilian ohella Sao Paulossa sekä Rio de Janeirossa. Suurlähetystö koordinoi tämän ohella 10 Brasilian merkittävintä kaupunkikeskittymää kattavaa kunniakonsulien verkostoa. Lisäksi Brasiliassa ovat muista Team Finland-toimijoista läsnä Finpro sekä Sao Paulossa että Riossa.

Valintakriteerit


Opintotausta
  • Yhteiskunta-, valtio-, oikeus- tai taloustieteet.
  • Valmistunut tai opintojen loppuvaiheessa oleva opiskelija.
  • Pro-gradu vaiheessa oleva opiskelija pystyisi hyödyntämään harjoittelujaksoa aineistokeruun muodossa.
Kielitaito
Johtuen harjoittelujakson lyhyestä kestosta on ainakin auttava valmis portugalinkielen taito ennakkoedellytys sille, että harjoittelujakso hyödyttää niin opiskelijaa itseään kuin suurlähetystöä. Useimmissa suurlähetystön paikallisissa sidosorganisaatioissa ulkoministeriötä lukuun ottamatta ei puhuta muuta kuin portugalia. Harjoittelujakso Sl Brasiiliassa auttaa opiskelijaa harjaannuttamaan portugalinkielen taitoaan ja tuo tätä kautta Oy Suomi Ab:lle lisää kipeästi kaivattua portugalinkielen osaamista. Jatkossa työelämässä nämä kieliosaajat ovat avainasemassa kahdenvälisten suhteidemme tiivistämisessä.

Palkka

CIMOn apuraha 1010 €/kk

Työskentelykieli

suomi

Asunto

Suurlähetystökompoundilla sijaitsee rivitalomainen asuinrakennus harjoittelijan asuttavaksi soveltuvalla kaksiolla, joka on harjoittelijan vuokrattavissa.