Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2019

Suomen suurlähetystö, Abu Dhabi, Arabiemiirikunnat

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Abu Dhabi

Harjoitteluaika

6 kk, 1.9. - 29.2.2019

Työtehtävät

  • Koulutusta ja koulutusjärjestelmää koskevat selvitystehtävät,
  • yhteydenpito eri koulutusalan toimijoihin,
  • osallistuminen tapahtumiin ja kokouksiin ja niistä raportoiminen sekä
  • avustaminen suomalaisten koulutusalan yritysten messuihin ja muihin vienninedistämiseen liittyvissä asioissa.
Lisäksi tehtävään kuuluu
  • viestintätehtäviä (ml. some) sekä
  • edustustossa työskentelevän opetusalan erityisasiantuntijan ja paikallisen Business Finlandin avustaminen.

Valintakriteerit

Opintotausta
Yliopisto- tai korkeakouluopintojen loppuvaiheen opiskelija tai vastavalmistunut, kaupallinen tai muu tehtävään soveltuva koulutus.

Kielitaito
Erinomainen englanti, arabian kielen taito on eduksi.

Muut osaamisvaatimukset

  • Hakijalla toivotaan olevan jonkun koulutussektorin kotimainen tai kansainvälinen tuntemus.
  • Tehtävään valittavalla tulee olla hyvät viestintätaidot (kirjallinen ja suullinen).


Muut ominaisuudet
Tehtävässä vaaditaan oma-aloitteisuutta, sosiaalisia taitoja, joustavuutta ja paineensietokykyä sekä kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä.

Apuraha

1100 €/kk

Hakemuksen
liitteet

motivaatiokirje suomeksi
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Harjoittelija hankkii itse asunnon, mutta edustusto voi auttaa sen etsimisessä.

Lisätietoja

Ulkoministeriö ja ulkomaanedustustot verkossa
Ulkoministeriö