Kansainvälisen harjoittelun paikat syyskuussa 2016

Finnish Cultural Institute in New York, USA

Ohjelma

Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutit

Harjoittelupaikka

Finnish Cultural Institute in New York, USA

Harjoitteluaika

5kk, 1.2.-30.6.2017

Työtehtävät

  • Harjoittelijan toimenkuva painottuu tiedotustehtäviin: erityisvastuisiin kuuluu instituutin verkkosivujen päivittäminen, kuukausittain ilmestyvän uutiskirjeen toimittaminen sekä instituutin Facebook-sivujen päivittämisessä avustaminen. Lisäksi työhön kuuluu toimistotehtävissä avustaminen ja instituutin taiteilijaresidenssiohjelman ylläpitoon osallistuminen. Instituutin 2017-2018 ohjelmistosta riippuen harjoittelija osallistuu myös näyttelyprojektien ja tapahtumien tuotantoon. Harjoittelijan työnkuva muodostuu instituutissa meneillään olevien projektien tuotantovaiheiden mukaan ja vaatii osallistumista sekä toimiston rutiinitehtäviin että kunkin harjoittelijan kokemuksesta riippuen muihinkin tehtäviin.

Valintakriteerit

  • Sekä tiedotustyö että osallistuminen instituutin näyttelyprojektien ja tapahtumien valmisteluun edellyttävät visuaalisen kulttuurin tuntemusta, jolloin esimerkiksi humanististen taideaineiden korkeakouluopinnoista, arts/design management –opinnoista, tai kulttuurituottajan koulutuksesta on etua.
  • Hakijalta edellytetään kuvataiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin tuntemusta, sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista ilmaisua, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä positiivista asennetta. Perustason kuvankäsittelytaidot, Microsoft Office -ympäristön hallinta ja kokemus internet-sivujen päivittämisestä ovat suotavia.

Palkka

CIMOn apuraha 1 180 euroa/kk. Viikkotyöaika on 37,50 tuntia ja vapaapäivät määräytyvät suomalaisen käytännön mukaan. Vapaapäiviä ovat myös amerikkalaiset kansalliset vapaapäivät.

Instituutti korvaa harjoittelijalle viisumin hankkimisesta koituvat kulut sekä kuukausittaisen metrokortin.

Työskentelykieli

suomi ja englanti (CV ja motivaatiokirje englanniksi)

Asunto

Instituutti auttaa asunnon etsimisessä.

Lisätietoja

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin toiminta keskittyy New Yorkiin, mutta sen toimikenttä kattaa koko Pohjois-Amerikan mantereen. Instituutin tavoitteena on vuorovaikutuksen luominen ja ylläpitäminen suomalaisten ja yhdysvaltalaisten visuaalisten alojen ammattilaisten välillä. Tätä tavoitetta instituutti toteuttaa taiteilijaresidenssiohjelmallaan, näyttelyhankkeillaan ja tapahtumillaan, yliopistoyhteistyöllä sekä aktiivisella tiedottamisella. Instituutin kaiken toiminnan tavoitteena on edistää kansainvälistä verkottumista ja kulttuurien välistä dialogia.

Lisätietoa instituutista löytyy osoitteesta www.ficultureny.org