Kansainvälisen harjoittelun paikat syyskuussa 2016

The Finnish Institute in London, Lontoo, Iso-Britannia

Ohjelma

Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutit

Harjoittelupaikka

The Finnish Institute in London, Lontoo, Iso-Britannia

Harjoitteluaika

5kk, 15.1.-15.6.2017

Työtehtävät

Harjoittelija työskentelee monipuolisesti yhteiskuntatutkimuksen ohjelmakokonaisuudessa, jossa tällä hetkellä keskitytään mm. tasa-arvon edistämiseen, koulutukseen, avoimeen demokratiaan ja digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyviin kysymyksiin. Harjoittelijan yksityiskohtaisen toimenkuvan muodostamisessa otetaan huomioon harjoittelijan vahvuusalueet ja kiinnostuksen kohteet, mutta yleisesti harjoittelijan työtehtäviin voivat kuulua itsenäisen selvitystyön laatiminen, blogitekstien tuottaminen, yhteiskunnallisen keskustelun seuranta ja raportointi, tapahtumien järjestäminen, tiedotus- ja viestintätehtävät sekä yleiset toimistotyöt.

Valintakriteerit

  • Harjoittelijan toivotaan olevan yhteiskunnallisiin kysymyksiin perehtynyt korkeakouluopiskelija (ihmistieteet, esim. humanistiset ja yhteiskuntatieteet), jonka opinnot ovat loppuvaiheessa tai joka on vastavalmistunut.
  • Kokemus tutkimus- ja selvitystyöstä, koordinointitehtävistä, tapahtumien järjestämisestä sekä viestinnästä lasketaan eduksi.
  • Hyvä yleissivistys ja erinomainen suomen ja englannin kielen taito ovat välttämättömiä.

Palkka

CIMOn apuraha 1180 euroa/kk.

Instituutti maksaa harjoittelijalle Lontoon sisäisen liikenteen kuukausikortin ( 124 puntaa/kk) jokaiselta harjoittelukuukaudelta.

Työskentelykieli

englanti

Asunto

Instituutti opastaa asunnon hakemisessa mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja

Instituutin henkilökunta vastaa mielellään kaikkiin Lontooseen liittyviin kysymyksiin ja neuvoo käytännön kysymyksissä. www.finnish-institute.org.uk