Kansainvälisen harjoittelun paikat syyskuussa 2016

Fundación Iberoamericana de Finlandia en Buenos Aires / Iberialais-amerikkalaisen säätiön edustusto Buenos Airesissa

Ohjelma

Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutit

Harjoittelupaikka

Fundación Iberoamericana de Finlandia en Buenos Aires / Iberialais-amerikkalaisen säätiön edustusto Buenos Airesissa

Harjoitteluaika

5 kk, 1.2.-30.6.2017

Työtehtävät

Harjoittelupaikka sijaitsee Iberialais-amerikkalaisen säätiön edustustossa Buenos Airesissa. Sama säätiö ylläpitää myös Suomen Madridin-instituuttia.

Viestinnän harjoittelija suunnittelee ja toteuttaa toimipisteen viestintää yhdessä toimipisteen kulttuurituottajan kanssa. Kulttuurituottaja on myös harjoittelijan esimies ja ohjaaja. Työpiste sijaitsee Suomen Buenos Airesin edustuston tiloissa mutta työskentely edellyttää aktiivista suhdetoimintaa kulttuurialan tapahtumissa, verkostoitumista ammattipiireissä sekä monipuolista kulttuurikentän ja median seurantaa Argentiinassa.

Viestinnän harjoittelijan tehtävänä on

  • yksittäisten kulttuurihankkeiden suunnittelu ja organisointi,
  • käännöstehtävät,
  • markkinointi sekä
  • tiedottaminen.

Harjoittelija tulee hoitamaan projektien valmistelut, ja hänen tehtäviinsä kuuluu sopimusten luonnostelua, kuljetusten kilpailuttamista ja muuta taustatyötä.

Valintakriteerit

  • Tehtävä sopii monen eri alan opiskelijoille, esimerkiksi espanjalaisen filologian, Latinalaisen Amerikan tutkimuksen, kulttuurien ja taiteen tutkimuksen, kulttuurintuottamisen, viestinnän ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen opiskelijoille. Tärkeää on kiinnostus kulttuuriprojektien parissa työskentelyyn sekä lusohispaaniseen maailmaan.
  • Harjoittelijalta edellytetään erinomaista espanjan ja suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, vahvaa digitaalisen median ja sovellusten osaamista, aloitteellisuutta, verkostoitumiskykyä ja joustavuutta osallistua säännöllisesti kulttuuritapahtumiin toimistoajan ulkopuolella. Jonkin taiteen alan erityinen tuntemus tai aiempi työkokemus kulttuuriviennin tehtävistä katsotaan eduksi.
  • Tiedotus- ja käännöstehtävissä kirjallinen kielitaito on erityisen tärkeää, ja suullista kielitaitoa tarvitaan kommunikointiin yhteistyökumppaneiden ja paikallisten toimijoiden kanssa.
  • Hyvä organisointikyky, perus atk-taidot ja kyky työskennellä itsenäisesti ovat tärkeitä.
  • Kokemus kulttuuritapahtumien järjestämisestä katsotaan eduksi.

Palkka

CIMOn apuraha 1180 euroa/kk. Instituutin matkatuki enintään 1000 euroa.

Työskentelykieli

espanja ja suomi (motivaatiokirje ja CV espanjaksi ja englanniksi)

Asunto

Instituutilla ei ole tarjota asuntoa harjoittelun ajaksi, mutta harjoittelija saa vinkkejä asunnon etsimiseen. KELA:lta saa tietoa siitä, oletko oikeutettu opintotuen asumislisään.

Lisätietoja

Suomen Madridin-instituutti on yksi Suomen kuudestatoista ulkomailla toimivasta kulttuuri- ja tiedeinstituutista, ja sen tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria sekä edistää kulttuuri-, tiede- ja talouskontakteja Suomen ja lusohispaanisen maailman välillä. Vuosina 2013-2017 instituutin kulttuuritoiminnan painopistealue on taiteen kansainvälistäminen ja nykytaiteen vienti Lat.Amerikkaan, Espanjaan ja Portugaliin. Kulttuurityön painopistealueet ovat visuaalinen nykytaide ja uusi suomalainen teatteri. Suomen Madridin-instituuttia ylläpitää iberialais-amerikkalainen säätiö, jonka edustustossa Buenos Airesissa tämä harjoittelupaikka sijaitsee.

www.madrid.fi