Kansainvälisen harjoittelun paikat syksyllä 2017

Finlandsinstitutet, Tukholma, Ruotsi

Ohjelma

Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutit

Harjoittelupaikka


Finlandsinstitutet, Tukholma, Ruotsi

Harjoitteluaika

15.1.- 30.6.2018

Työtehtävät

Ohjelmatoiminta:

 • Osallistumista seminaarien, kirjailijavierailujen, konserttien ja näyttelyiden käytännön järjestelyihin.
 • Esiintyjien matkojen ja majoituksen suunnittelua ja järjestämistä.
 • Mukana hoitamassa taideteosten ja elokuvien kuljetuksia, osallistumista taideteosten ripustukseen.
 • Läsnäolo ja yleisökontaktit ohjelmatilaisuuksissa.
 • Mahdollisuuksien ja harjoittelijan omien kykyjen mukaan päävastuu jostakin tapahtumasta, esim. seminaarista tai taidenäyttelystä.

Tiedotus ja kontaktit:

 • Ohjelmalehtien tekstin kirjoittaminen ja taittaminen sekä jakelu lehdistölle ja kohderyhmille sähköpostitse.
 • Instituutin Facebook-, Instagram- ja Twitter-sivun ja nettikalentereiden päivittäminen.
 • Taustatietojen kääntäminen (useimmiten suomi-ruotsi).
 • Yhteydenpito ja osallistuminen neuvotteluihin yhteistyökumppaneiden kanssa (suomalaiset ja ruotsalaiset elokuvateatterit/ -tuottajat, kustantamot, taidemuseot ja galleriat, kulttuurijärjestöt ja alan tukijärjestöt).
 • Vastaaminen puhelimessa yleisön kysymyksiin.

Muuta:

 • Tutustuminen instituutin kirjaston työtehtäviin.
 • Osallistuminen työpaikan viikkokokouksiin ja säännöllisiin ohjelmasuunnittelukokouksiin.
 • Eri tietokoneohjelmien käyttö (Office-paketti, FileMaker/Gruppo, , InDesign, PhotoShop, WordPress ym).
 • Pyrkimyksenä on, että harjoittelija saa osallistua instituutin koko toimintakentän tehtäviin ja oppii hoitamaan asioita monipuolisesti sekä itsenäisesti että osana työryhmää.

Valintakriteerit

 • Harjoittelijalta odotetaan suomalaisen nykykirjallisuuden, musiikin, elokuvan tai kuvataiteen tuntemusta – mieluummin usean alan.
 • Kielivaatimuksina ovat ruotsi, suomi ja englanti; muu kielitaito katsotaan eduksi.
 • Ruotsin kulttuurielämän perustuntemus on eduksi muttei välttämätön.
 • Harjoittelijalta toivotaaan avoimuutta, kykyä ja halua toimia ryhmässä ja valmiutta tarttua erilaisiin työtehtäviin.

Palkka

Opetushallituksen apuraha 1100 € / kk

Instituutti maksaa vuokrakorvausta palkkiomuodossa 4400 kr/kk, (joka verojen jälkeen on 1500 kr /kk) sekä 2100 kr/kk lounaskuponkeja. Instituutti maksaa korvauksesta myös työnantajamaksun.

Työskentelykieli

Ruotsi ja suomi (motivaatiokirje ja CV ruotsiksi)

Asunto

Instituutti antaa vinkkejä asunnon etsintään.

Lisätietoja


http://www.finlandsinstitutet.se

Harjoittelijan työpanos on toimintamme kannalta erittäin tärkeä. Arvostamme harjoittelijan tuoretta osaamista ja Suomi-tietoutta. Instituutin toiminta on suuren kiinteistön ja laajenevan toiminnan vuoksi riippuvainen useista henkilöistä, jolloin harjoittelijan panos on keskeinen. Monipuolisen ohjelmatarjonnan ansiosta harjoittelijalla on mahdollisuus saada laaja kuva kulttuurin tuottamisesta ja toteuttamisesta.