Kansainvälisen harjoittelun paikat syksyllä 2017

Suomen Japanin instituutti, Tokio, Japani

Ohjelma

Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutit

Harjoittelupaikka

Suomen Japanin instituutti, Tokio, Japani

Harjoitteluaika

1.2. - 30.6.2018

Työtehtävät

Harjoittelija osallistuu laaja-alaisesti instituutin päivittäiseen työhön erityisesti viestinnän ja erilaisten hankkeiden osalta.

Suomen Japanin instituutti on tiedeinstituutti, jolla on laaja kulttuuriohjelma. Harjoittelija pääsee osallistumaan molempien alojen hankkeiden suunnitteluun ja tuotantoon soveltuvin osin.

Työtehtävät sisältävät niin

  • viestintään liittyviä kirjoitustehtäviä,
  • verkkosivujen ja sosiaalisen median päivittämistä,
  • erilaisissa tapahtumatuotannoissa avustamista kuin
  • taustaselvitysten tekemistä.

Harjoittelu sisältää myös yleisluontoisissa toimistotehtävissä avustamista.

Keväällä 2018 uusitaan instituutin verkkosivuja, joten työ sisältää paljon tiedon hankkimis- ja kirjoitustehtäviä.

SJI juhlii myös 20-vuotistaivaltaan ja harjoittelija pääsee osaksi juhlavuoden suunnittelua ja toteutusta.

Valintakriteerit


  • Harjoittelujaksolle haetaan yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintojen loppuvaiheessa olevaa tai hiljattain valmistunutta opiskelijaa.
  • Harjoittelu on ensisijaisesti suunnattu humanististen ja yhteiskuntatieteellisten aineiden opiskelijoille, joilla on jo taustaa viestintätehtävistä ja englanniksi kirjoittamisesta.
  • Erinomainen suomen- ja englannin kielen taito on välttämätöntä, myös japanin kielen hyvä osaaminen on toivottavaa, sillä toimintaympäristö on japaninkielinen.
  • Muu Itä-Aasian kielten ja kulttuurien tuntemus katsotaan eduksi.
  • Tehtävä vaatii hyvää kirjoitustaitoa, järjestelmällisyyttä ja itsenäistä työotetta.

Palkka

CIMOn apuraha 1350 € / kk.

Työskentelykieli

Suomi, englanti ja japani (motivaatiokirje ja CV englanniksi)

Asunto

Instituutti opastaa asunnon hankkimisessa.

Lisätietoja

www.finstitute.jp

Facebook ja Instagram @finstitutejapan

Kati Laakso, Head of Culture and Communications

kati.laakso@finstitute.jp