Kansainvälisen harjoittelun paikat syksyllä 2017

Suomen Viron-instituutti, Tartto, Viro

Ohjelma

Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutit

Harjoittelupaikka

Suomen Viron-instituutti, Tartto, Viro

Harjoitteluaika

15.1.-15.6.2018

Työtehtävät

  • Kirjastotyö: kirjojen lainaaminen ja palauttaminen, luettelointi, indeksointi, kirjaston asiakastietojen päivittäminen, suositukset uuden kirjallisuuden hankkimiseen.
  • Asiakaspalvelu: asiakkaiden neuvonta ja kirjasuositukset
  • Kirjaston oheisohjelman suunnittelu ja toteutus, mm. lasten työpajat.
  • Kielenhuoltotehtävät, vironkielisten tekstien kääntäminen suomeksi, instituutin suomenkielisten kotisivujen päivitys.
  • Muut päivittäiset toimistotehtävät.
  • Harjoittelija osallistuu henkilökunnan viikkokokouksiin, henkilöstöpäiviin sekä mahdollisiin opintomatkoihin.

Valintakriteerit

  • Harjoittelijan toivotaan olevan opintojensa loppuvaiheessa tai vastavalmistunut.
  • Viron kielen taito katsotaan eduksi.

Palkka

Opetushallituksen apuraha 1000 € / kk.

Instituutti korvaa tulomatkan Tarttoon, paluumatkan Suomeen sekä työtehtävistä aiheutuvat kulut. Lisäksi instituutti osallistuu viron kielen opintojen kuluihin.

Työskentelykieli

Työskentelykielet ovat suomi ja viro, joissain tapauksissa englanti. Hakemus ja CV laaditaan suomeksi.

Asunto

Instituutti opastaa asunnon hankinnassa.

Lisätietoja

Suomen Viron-instituutin kotisivu: www.finst.ee

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit: www.instituutit.fi/

Viron verkkoensyklopedia: www.estonica.org

Tarton kotisivu: www.tartu.ee

Suomen Viron-instituutin ylläpitämiä sivuja ovat myös
www.soome100.ee
www.keelesild.ee

Facebook: Soome Instituut (https://www.facebook.com/soomeinstituut )

Twitter: Finnish Inst Estonia (@FinstEst)

Instagram: finnish_institute_est