Kansainvälisen harjoittelun paikat syksyllä 2017

Finnish Cultural Institute in New York, USA

Ohjelma

Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutit

Harjoittelupaikka

Finnish Cultural Institute in New York, USA

Harjoitteluaika

1.2.-30.6.2018

Työtehtävät

New Yorkin kulttuuri-instituutti toimii asiantuntija- ja välittäjäorganisaationa visuaalisten alojen kentällä. Instituutti ylläpitää residenssi- ja liikkuvuusohjelmia visuaalisen alan ammattilaisille, tuottaa erimuotoisia sisältöprojekteja ja viestii suomalaisesta arkkitehtuurista, muotoilusta ja nykytaiteesta.

Harjoittelijalla on tärkeä rooli osana instituutin asiantuntijatiimiä. Toimenkuva painottuu viestinnän tehtäviin; vastuisiin lukeutuvat

 • monipuolinen sisällöntuotanto instituutin verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin, sekä
 • kuukausittain ilmestyvän uutiskirjeen toimittaminen.

Lisäksi harjoittelija osallistuu instituutin päivittäiseen toimintaan; toimistotehtäviin,

 • instituutin residenssi- ja liikkuvuusohjelmien ylläpitoon ja
 • sisältöhankkeitten suunnitteluun ja toteutukseen.

Tehtävät määrittyvät instituutissa harjoittelujakson aikaan meneillään olevien projektien tuotantovaiheiden sekä kunkin harjoittelijan vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Harjoittelun tavoitteena on myös tutustua laajasti New Yorkin taidekenttään.

Valintakriteerit

Hakijalta edellytetään

 • nykytaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin tuntemusta,
 • alalle suuntautumista,
 • vahvoja viestinnällisiä valmiuksia,
 • erinomaista englannin kielen suullista ja kirjallista ilmaisua,
 • oma-aloitteisuutta,
 • kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä
 • positiivista asennetta.

Kuvankäsittelytaidot sekä aiempi kansainvälinen kokemus lasketaan eduksi.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti

 • visuaalisten alojen, taidehallinnon tai kulttuurituotannon vastavalmistunutta tai opintojensa loppuvaiheessa olevaa korkeakouluopiskelijaa, tai
 • visuaalisille aloille suuntautunutta viestinnän opiskelijaa.

Palkka

Opetushallituksen apuraha 1200 € / kk.

Viikkotyöaika on 37,50 tuntia ja harjoittelijalle kertyy kaksi vapaapäivää jokaiselta harjoittelukuukaudelta. Vapaapäiviä ovat myös amerikkalaiset kansalliset pyhäpäivät.

Instituutti korvaa harjoittelijalle viisumin hankkimisesta koituvat kulut sekä kuukausittaisen metrokortin. Matka- ja asumiskuluista vastaa harjoittelija.

Työskentelykieli

Suomi ja englanti (CV ja motivaatiokirje englanniksi).

Asunto

Instituutti avustaa tarvittaessa asumisjärjestelyissä.

Lisätietoja

Lue lisää instituutista osoitteessa fciny.org

Verkkosivuiltamme löydät myös linkit sosiaalisen median kanaviimme sekä voit tilata uutiskirjeemme.