Kansainvälisen harjoittelun paikat syksyllä 2017

Fundación Iberoamericana de Finlandia en Buenos Aires / Iberialais-amerikkalaisen säätiön edustusto Buenos Airesissa

Ohjelma

Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutit

Harjoittelupaikka

Fundación Iberoamericana de Finlandia en Buenos Aires / Iberialais-amerikkalaisen säätiön edustusto Buenos Airesissa

Harjoitteluaika

15.1.-14.5.2018

Työtehtävät

Harjoittelupaikka sijaitsee Iberialais-amerikkalaisen säätiön edustustossa Buenos Airesissa. Sama säätiö ylläpitää myös Suomen Madridin-instituuttia.

Viestinnän harjoittelija suunnittelee ja toteuttaa toimipisteen viestintää yhdessä toimipisteen kulttuurituottajan kanssa. Kulttuurituottaja on myös harjoittelijan esimies ja ohjaaja. Työpiste sijaitsee Suomen Buenos Airesin edustuston tiloissa mutta työskentely edellyttää aktiivista suhdetoimintaa kulttuurialan tapahtumissa, verkostoitumista ammattipiireissä sekä monipuolista kulttuurikentän ja median seurantaa Argentiinassa.

Viestinnän harjoittelijan tehtävänä on

 • yksittäisten kulttuurihankkeiden suunnittelu ja organisointi,
 • käännöstehtävät,
 • markkinointi sekä
 • tiedottaminen.

Harjoittelija tulee hoitamaan projektien valmistelut, ja hänen tehtäviinsä kuuluu sopimusten luonnostelua, kuljetusten kilpailuttamista ja muuta taustatyötä.

Valintakriteerit

Harjoittelu Suomen Madridin-instituutissa sopii monen eri alan opiskelijoille, esimerkiksi

 • espanjalaisen filologian,
 • Latinalaisen Amerikan tutkimuksen,
 • kulttuurien- ja taiteentutkimuksen,
 • kulttuurintuottamisen,
 • graafisen viestinnän ja
 • kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen tai
 • audiovisuaalisen viestinnän opiskelijoille.

Tärkeää on kiinnostus kulttuuriprojektien parissa työskentelyyn sekä lusohispaaniseen maailmaan. Espanjan kielentaso B2.2 tai C1.

Hakijalta edellytetään

 • erinomaista espanjan ja suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa,
 • vahvaa digitaalisen ja sosiaalisen median ja sovellusten osaamista,
 • aloitteellisuutta,
 • verkostoitumiskykyä ja
 • joustavuutta osallistua säännöllisesti kulttuuritapahtumiin toimistoajan ulkopuolella.

Jonkin taiteen alan erityinen tuntemus tai aiempi työkokemus kulttuuriviennin tehtävistä katsotaan eduksi.

Hyvä organisointikyky, atk-taidot ja kyky työskennellä itsenäisesti ovat tärkeitä.

Palkka

Opetushallituksen apuraha 1100 € / kk. Instituutin matka-avustus 500 €.

Työskentelykieli

espanja ja suomi (motivaatiokirje ja CV espanjaksi)

Asunto

Instituutilla ei ole tarjota asuntoa harjoittelun ajaksi, mutta harjoittelija saa vinkkejä asunnon etsimiseen sekä instituutilta että vanhoilta harjoittelijoilta, jotka myös mahdollisuuksien mukaan välittävät asuntojaan uusille harjoittelijoille.

Lisätietoja

Suomen Madridin-instituutti on yksi Suomen kuudestatoista ulkomailla toimivasta kulttuuri- ja tiedeinstituutista, ja sen tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria sekä edistää kulttuuri-, tiede- ja talouskontakteja Suomen ja lusohispaanisen maailman välillä.

Suomen Madridin-instituuttia ylläpitää iberialais-amerikkalainen säätiö, jonka edustustossa Buenos Airesissa tämä harjoittelupaikka sijaitsee.

Suomen Madridin-instituutti toimii suomalaisena informaatio- ja tukipisteenä ja toteuttaa korkeatasoisia kulttuuritapahtumia. Instituutti toimii aktiivisesti yhteistyökumppaneidensa kanssa tehdäkseen tunnetuksi suomalaisen taiteen eri muotoja järjestäen mm. taidenäyttelyitä, kirjallisuustapahtumia, seminaareja, konsertteja, tanssi- ja teatteriesityksiä sekä elokuvaviikkoja.

Kulttuurin ohella myös tieteellä ja tutkimuksella on merkittävä rooli Suomen Madridin-instituutin toiminnassa. Instituutti pyrkii parantamaan kohdealueiden tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden toimintamahdollisuuksia sekä vuoro-vaikutusta. Ajankohtaisista iberialais-amerikkalaiseen maailmaan liittyvistä teemoista järjestetään luentoja, seminaareja ja konferensseja. Lisäksi instituutti kustantaa ja julkaisee Suomeen ja lusohispaaniseen maailmaan liittyvien tieteellisten teosten sarjaa.

Harjoittelijoiden antama työpanos on äärimmäisen tärkeä instituutin kaltaiselle pienelle organisaatiolle. Harjoittelijat tuovat instituutille tuoretta asiantuntemusta omalta alaltaan ja osallistuvat aktiivisesti instituutin toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Työskentely instituutissa antaa harjoittelijoille mahdollisuuden soveltaa oppimaansa käytäntöön tarjoamalla heille kokemusta vastuullisesta työstä monikulttuurisessa ympäristössä. Hän voi samalla parantaa espanjan kielen taitoaan. Projektityöskentely opettaa hahmottamaan ja hallitsemaan suuria kokonaisuuksia, ja harjoittelija pääsee työssään toteuttamaan projektien kaikkia eri vaiheita sekä kehittämään omia erityistaitojaan.

www.madrid.fi

Instagram: institutofinlandia
Youtube: Instituto iberoamericano de Finlandia
Facebook: Instituto iberoamericano de Finlandia