Muualla verkossa

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien verkkopalvelu

Villa Karo
Suomalais-afrikkalainen kulttuurikeskus

Kulttuuri- ja tiedeinstituutit

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ulkomailla tarjoavat harjoittelupaikkoja loppuvaiheen korkeakouluopiskelijoille tai vastavalmistuneille. Paikkoja haetaan Opetushallituksen kautta.

Instituutit sijaitsevat eri puolilla maailmaa. Ne ovat yksityisten säätiöiden tukemia ja toimivat yhteistyössä keskenään. Instituuttien tavoitteena on tehdä suomalaista kulttuuri- ja tiedemaailmaa tunnetuksi asemamaissaan. Opetusministeriön tukeman instituuttiverkoston toiminta on keskeinen osa Suomen kansainvälistä kulttuurivaihtoa sekä merkittävä suomalaisen kulttuuriviennin ja tutkimuksen kansainvälistymisen tuki.

Harjoittelu kestää pääsääntöisesti 5 kuukautta. Opetushallitus maksaa harjoittelun ajalle apurahaa, jonka suuruus määräytyy kohdemaan mukaan. Opetushallitus ei maksa matkatukea.

Hakijalle

Hakuaika on vuosittain kahden viikon ajan keväällä ja syksyllä. Tarkista tarkat hakuajat verkkosivuiltamme.

Paikkoja on erityisesti humanisteille, myös taidealan sekä muiden alojen opiskelijoille, kuten yhteiskuntatieteilijöille. Hakijan on oltava opintojen loppuvaiheessa tai vastavalmistunut.

Hakijalta edellytetään

  • Englannin kielen taitoa
  • muuta, kohdemaassa tarvittavaa kielitaitoa
  • ATK-taitoja

Harjoittelijoiden työtehtävät vaihtelevat sopimuksen mukaan. He ovat muun muassa

  • osallistuneet tapahtumien järjestämiseen,
  • työskennelleet instituuttien kirjastoissa,
  • kehittäneet instituuttien verkko- ja someviestintää,
  • toimineet erilaisissa projektitehtävissä.

Työnantajan palaute

Palautelomake työnantajalle (doc)

Lisätietoja

Niina Juuti

niina.juuti(a)oph.fi

Puh. 0295 338 558