Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteet ulkomaisissa yliopistoissa

Opetushallitus tarjoaa vuosittain 12-18 harjoittelupaikkaa ulkomaisissa yliopistoissa, joissa opetetaan Suomen kieltä ja kulttuuria. Harjoittelun kesto on 3–6 kuukautta.

Kenelle harjoittelu on tarkoitettu?

Harjoittelu suomen kielen opetuspisteissä on tarkoitettu opiskelijoille, jotka hallitsevat suomen kielen äidinkielisen tasoisesti ja jotka opiskelevat suomalaisessa yliopistossa

  • suomen kieltä sekä
  • suomalais-ugrilaisia kieliä tai
  • kotimaista kirjallisuutta tai
  • muuta Suomen kulttuuriin liittyvää ainetta

tai jotka ovat vasta suorittaneet tutkinnon jossakin näistä aineista. Valmistumisesta saa olla kulunut enintään yksi vuosi harjoittelun alkaessa.

Harjoittelupaikkaa voi hakea, kun on opiskellut suomea pää- tai sivuaineena vähintään kaksi vuotta. Muuten vaatimukset vaihtelevat paikan mukaan.

Sinut voidaan valita kahdesti tähän ohjelmaan, mutta eri paikkoihin. Jos olet saanut Opetushallitukselta apurahaa, jossakin muussa harjoitteluohjelmassa, sinut voidaan valita vain kerran tähän ohjelmaan. Opetushallituksen apurahaa ei voi saada samanaikaisesti Erasmus-apurahan kanssa. Väärin perustein myönnetty apuraha voidaan periä takaisin.

Harjoittelijan tehtävät

Harjoittelijan tehtäviä voivat olla mm.

  • opetustyöhön osallistuminen
  • keskustelutuntien pitäminen
  • oppimateriaalien kokoaminen ja laatiminen
  • opiskelijoiden ohjaaminen
  • kirjaston hoito.

Työharjoittelu on ohjattua työskentelyä, ja harjoittelijalla on nimetty ohjaaja, yleensä Suomen kielen ja kulttuurin lehtori.

Miten harjoitteluun haetaan?

Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa: kevättalvella haetaan heinä-joulukuussa alkaville harjoittelujaksoille ja syksyllä haetaan tammi-kesäkuussa alkaville jaksoille. Tarkat hakuajat vaihtelevat vuosittain.

Seuraava hakuaika alkaa: to 14.2.2019 klo. 14.00 ja päättyy: to 28.2.2019 klo 16.15 Suomen aikaa.

Haussa on mahdollista hakea kahteen paikkaan kerrallaan. Harkitse tarkasti, jos päätät hakea kahta paikkaa. Sinun tulisi olla valmis lähtemään kumpaan paikkaan tahansa. Ensimmäiseksi hakulomakkeeseen kirjoittamaasi paikkaa ei välttämättä priorisoida. Yhden henkilön hakemus lähetetään kerrallaan vain yhteen paikkaan.

Hakemukseen tarvittavat liitteet voivat olla suomenkieliset, mutta hakija voi halutessaan kirjoittaa esim. motivaatiokirjeen toisella työskentelykielellä.

Huom. Muiden liitteiden lisäksi tässä ohjelmassa hakijoilta edellytetään oman laitoksen/oppiaineen opettajan (esim. professorin tai lehtorin) suomenkielinen suosituskirje, jossa arvioidaan sekä yleistä opintomenestystä että soveltuvuutta ko. harjoittelutehtäviin. Suomenkielisen suosituskirjeen voi opettaja tai hakija itse lähettää suoraan ohjelman vastuuhenkilölle postitse tai s-postitse.

Harjoittelukauden päätyttyä harjoittelija lähettää raportin harjoittelustaan Opetushallitukseen.

Hakulomake ja -ohjeet

Sähköinen hakulomake ja hakuohjeet kansainvälisen harjoittelun sivuilla

Raportointi

Harjoittelijan raporttilomake

Lisätietoja

Riitta Uotila
s-posti: etunimi.sukunimi(at)oph.fi
puh. +358 295 338 525