Hakijalle

Harjoitteluun voi hakea, jos on

 • vähintään 18-vuotias
 • yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa päätoimisesti opiskeleva tai
 • vastavalmistunut: harjoittelun alkaessa tutkinnon suorittamisesta on saanut kulua enintään yksi vuosi.

Vastavalmistuneet eivät voi hakea kaikkia paikkoja esim. kehitysyhteistyötä tekevissä organisaatioissa.

Opetushallituksen apuraha voidaan myöntää

 • Suomessa tai ulkomailla perustutkintoa suorittaville ja vastavalmistuneille suomalaisille tai Suomessa pysyvästi asuville,
 • jos hakija ei ole saanut CIMOn tai vuodesta 2017 alkaen Opetushallituksen harjoitteluapurahaa aikaisemmin,
 • eikä saa Erasmus-tukea samalle harjoittelujaksolle.

Huom! Apurahaa ei voida myöntää ulkomaan kansalaiselle, jos Suomessa olemisen pääasiallinen tarkoitus on opiskelu.

Harjoittelu Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteissä on poikkeus: apurahan voi saada ohjelmassa, vaikka olisi kerran aikaisemmin saanut CIMOn tai vuodesta 2017 alkaen Opetushallituksen harjoitteluapurahan.

Edustustoissa työskentelevillä on oltava Suomen kansalaisuus. Ulkomaalaisille hakijoille ei voida myöntää apurahaa harjoitteluun heidän omassa kotimaassaan.

Hakijoilta edellytetään

 • opintojen soveltuvuutta ko. harjoittelupaikkaan
 • harjoittelu- tai työkokemusta (ei tarvitse olla samalta alalta)
 • riittävää kielitaitoa (aikaisempi oleskelu kohdemaassa tai kielialueella, kieliopinnot)
 • suomen kielen taitoa: työkieli suomalaisorganisaatioissa, ulkosuomalaistoiminnassa sekä suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteissä
 • vähintään kolmannen vuoden opiskelija, vaihtelee ohjelmittain

Esivalinta Opetushallituksessa

Hakijoiden esivalinta tehdään Opetushallituksessa niiden hakijoiden joukosta, jotka täyttävät

 1. edellä mainitut yleiset hakukriteerit sekä
 2. ohjelmakohtaiset kriteerit ja joilla on
 3. paikkakuvaukseen parhaiten sopiva koulutus, työkokemus, kielitaito ja muut ominaisuudet. Hakijan eduksi lasketaan aikaisempi oleskelu, harjoittelu tai vaihto-opiskelu kohdemaassa tai kielialueella.

Yhteistyöorganisaatiolle lähetetään tiedot 3-7 hakijasta paikkaa kohden. Lopullisen valinnan tekee työnantaja.