Muualla verkossa

Finpron verkkopalvelu

Finpron toimistot

Korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet voivat hakea Opetushallituksen kautta harjoitteluun Finpron toimistoihin ulkomaille. Finpro on maailmanlaajuisesti toimiva organisaatio, joka rakentaa suomalaisten yritysten kasvua ja menestystä kansainvälisillä markkinoilla.

Harjoittelu kestää kuusi kuukautta. Opetushallitus maksaa harjoittelun ajalle apurahaa, jonka suuruus määräytyy kohdemaan mukaan. Opetushallitus tai Finpro ei maksa matka- eikä asumistukea.

Hakijalle

Hakuaika on vuosittain kahden viikon ajan keväällä ja syksyllä. Tarkista tarkat hakuajat webbisivuiltamme.

Sopiva koulutustausta on esimerkiksi kaupalliset tai tekniset yliopisto- tai ammattikorkeakouluopinnot. Myös muiden alojen opiskelijat ovat tervetulleita hakemaan paikkoja. Katso tarkemmat tiedot paikkakohtaisista ilmoituksista. Opintoja on oltava suoritettuna vähintään kaksi vuotta.

Hakijalla on oltava

 • kokemusta toimistotyöstä ja/tai asiakaspalvelutehtävistä sekä
 • hyvät taidot MS Office -ohjelmien ja Internet-hakukoneiden käytössä.

Hakijalta edellytetään

 • sujuvaa kirjallista ja suullista englannin ja suomen kielen taitoa,
 • kohdemaan kielen hallintaa, jos se on mainittu paikkakohtaisessa ilmoituksessa, sekä
 • kiinnostusta alueen liiketoimintaa kohtaan.

Eduksi lasketaan

 • kansainvälinen työ- ja opiskelukokemus ja
 • kokemus ko. alueelta.

Opetushallitus valitsee hakemusten perusteella korkeintaan 10 hakijaa, joiden tiedot lähetetään Finprolle. Finpron henkilöstökonsultti ja/tai harjoittelijan tuleva esimies haastattelee osaa hakijoista. Lopullisen valinnan tekee esimies. Finpro järjestää puolen päivän perehdyttämiskoulutuksen uusille harjoittelijoille.

Harjoittelijan tehtäviä Finpron toimistoissa

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. seuraavanlaisia tehtäviä:

 • osallistuminen markkinaselvitysprojekteihin tietoa etsien ja jalostaen (lähteinä mm. Internet, lehdet ja ammattijulkaisut, tietokannat, mahdollisesti myös haastattelut)
 • osallistuminen erilaisiin asiakastoimeksiantoihin tilanteen ja oman osaamisen mukaan
 • vastaaminen paikallisten yritysten tiedusteluihin, jotka koskevat Suomen markkinoita ja suomalaisia yrityksiä
 • markkina-aluetta koskevien perustietopalveluiden tuottaminen suomalaisille yrityksille ja viranomaisille
 • vientikeskuksen rekisterien ja arkistojen ylläpitäminen
 • käännöstehtäviä
 • puhelinpalvelu, vieraiden vastaanotto, kokousjärjestelyt, postitus ym. toimistorutiinit

Lisätietoja

Ritva Ukkonen

ritva.ukkonen(at)oph.fi

puh. 0295 338 521

Lyhyesti Finprosta

Finpro toimii Suomessa sekä noin 40 vientikeskuksessa ympäri maailmaa. Finpron organisaatiossa työskentelee yhteensä noin 200 henkilöä, joista lähes puolet maailmalla. Harjoittelijat ovat Finprolle tärkeä lisäresurssi ja vientikeskuksissa onkin vuosittain noin 40 suomalaista harjoittelijaa kartuttamassa kansainvälistä kokemustaan.

Finpron vientikeskusten paikalliset asiantuntijat avustavat suomalaisia yrityksiä mm. oikean markkinan löytämisessä, oikeiden yksityisten konsulttien valinnassa sekä neuvovat yrityksiä kansainvälistymiskysymyksissä. Vientikeskukset tarjoavat mahdollisuuden nähdä läheltä suomalaisyritysten kansainvälistymisvaiheita, sekä työskennellä haasteellisessa työympäristössä osana kansainvälistä tiimiä.

Harjoittelijan koulutus- ja kokemustausta vaikuttaa siihen, minkälaisissa vientikeskuksen päivittäisissä tehtävissä tämä on mukana. Tehtävänkuva muotoutuu myös vientikeskuksen tarpeiden mukaan.