Esteettömyystuki kansainvälisessä harjoittelussa

Vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve ei ole este kansainvälistymiselle.

Esteettömyystukea voi saada CIMOn apurahan tai muun taloudellisen tuen lisäksi useissa CIMOn hallinnoimissa ohjelmissa, myös kansainväliseen harjoitteluun osallistumista varten.

Esteettömyystuki on tarkoitettu mahdollistamaan kansainvälinen harjoittelu silloin, kun jokin erityistarve aiheuttaa harjoittelujaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea.

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi esteettömään asumiseen tai liikkumiseen.

Kenelle?

Tuen saannin ehtona on, että hakija on saanut harjoittelupaikan CIMOn kautta.

Miten esteettömyystukea haetaan?

Hakuaika on jatkuva, mutta tukea kannattaa hakea heti kun harjoittelupaikka on varmistunut.

Hakijana on pääsääntöisesti harjoittelija itse. Ulkomaisen harjoittelijan vastaanottava suomalainen työnantaja voi kuitenkin hakea esteettömyystukea, jos harjoittelija tarvitsee erityisjärjestelyjä työpaikalla.

Koska tuen tarve ja laatu vaihtelevat yksilöllisesti, myönnettävä tukisumma päätetään CIMOssa aina tapauskohtaisesti. Tuki maksetaan hakijalle.

Valmistautuminen

Valmistelut kannattaa aloittaa heti kun harjoittelupaikka on varmistunut. Tiedonhankinta ja erityisjärjestelyiden varmistaminen voivat viedä aikaa.

Tarkistuslista apuna

CIMO on tuottanut Esteettömyyden ja kansainvälisen opiskelijavaihdon tarkistuslistan yhdessä Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa (ESOK) -verkoston kanssa. Listasta voi olla hyötyä myös kansainväliseen harjoitteluun osallistuvalle ja tämän työnantajalle.

Lisätietoa saa myös CIMOsta ohjelmista vastaavilta henkilöiltä.

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto – tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille (doc)

Accessibility and International Student Mobility – a Check List (pdf)

Esteettömyystuen hakulomake (doc)