Esteettömyystuki kansainvälisessä harjoittelussa

Vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve ei ole este kansainvälistymiselle.

Esteettömyystuki on tarkoitettu mahdollistamaan kansainvälinen harjoittelu silloin, kun jokin erityistarve aiheuttaa harjoittelujaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea.

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi esteettömään asumiseen tai liikkumiseen.

Kenelle?

Tuen saannin ehtona on, että hakija on saanut EDUFI-harjoittelupaikan Opetushallituksen kautta.

Miten esteettömyystukea haetaan?

Hakuaika on jatkuva, mutta tukea kannattaa hakea heti kun harjoittelupaikka on varmistunut.

Hakijana on pääsääntöisesti harjoittelija itse. Ulkomaisen harjoittelijan vastaanottava suomalainen työnantaja voi kuitenkin hakea esteettömyystukea, jos harjoittelija tarvitsee erityisjärjestelyjä työpaikalla.

Koska tuen tarve ja laatu vaihtelevat yksilöllisesti, myönnettävä tukisumma päätetään Opetushallituksessa aina tapauskohtaisesti. Tuki maksetaan hakijalle.

Valmistautuminen

Valmistelut kannattaa aloittaa heti kun harjoittelupaikka on varmistunut. Tiedonhankinta ja erityisjärjestelyiden varmistaminen voivat viedä aikaa.

Tarkistuslista apuna

Käytännön järjestelyjen apuna toimii Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto -tarkistuslista, joka on tuotettu yhdessä Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa (ESOK) -verkoston kanssa. Listasta voi olla hyötyä myös harjoitteluun osallistuvan työnantajalle.

Lisätietoa saa myös Opetushallituksesta ohjelmista vastaavilta henkilöiltä.

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto – tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille (doc)

Accessibility and International Student Mobility – a Check List (pdf)

Esteettömyystuen hakulomake (doc)