EDUFI-harjoittelupaikat kevät 2019

Córdoba, Argentiina

Opiskeluala

Eri alat, sopivat opinnot, harjoittelut lähinnä pienissä NGO -organisaatioissa Córdobassa.

Maa Argentiina
Hakulomakkeella
Various Fields of Study
Työaika

3 kuukautta sopimuksen mukaan. Harjoittelun voi aloittaa aikaisintaan helmi-maaliskuussa 2019. Harjoittelu tulee aloittaa viimeistään toukokuussa 2019.

Harjoitteluajaksi voi siis sopia harjoittelijan ja työnantajan yhteisellä sopimuksella myös 3 kuukautta pidemmän ajan. Kysy tässä tapauksessa omasta oppilaitoksestasi heidän mahdollisuuksiaan rahoittaa 3kk ylimenevät harjoittelukuukaudet tai saada harjoitteluusi heiltä matkatukea.

Työtehtävät

Harjoittelupaikat ovat lähinnä pienissä NGO-sektorin järjestöissä tai julkisella sektorilla. Yksityisen sektorin harjoittelupaikkoja on hyvin vaikea löytää.

Alan ja maan mukaan haettavien harjoittelupaikkojen työtehtävistä pienissä argentiinalaisissa järjestöissä ei ole etukäteen saatavissa tarkkoja tietoja. EDUFIn ulkomaiset yhteistyöorganisaatiot etsivät hakijoille sopivia harjoittelupaikkoja saamiensa hakemusten perusteella.

Paikan löydyttyä Argentiinasta lähetetään Suomeen paikkatarjous, tulevalle harjoittelijalle edelleen toimitettavaksi.

Placements are available (NGOs): Marketing, fundraising, strategic planning, administrative tasks, organizational development, technological development.

Further info: Most placements are possible in social fields. Marketing, Finanace, Business Administration are not possible in private sectors. However, trainees can work in these areas at the NGO. They are organizations whose structure is informal but who benefit a lot of having a trainee to help them market their work, look for ways of financing their projects and help in their everyday activities.

The tasks that they can perform depends on the time of the year, the needs of the company, the degree of development in the area of voluntary work and the volume of contingent work, among other things. It is important to be open to perform different types of tasks although they seem to be "minor tasks" since the NGO´s have an organization quite informal and very few resources for work. If there is something that characterizes the organizations in Argentina is to do many activities with few resources. In general you can never have all the resources needed and yet many organizations carry out their activities. This is why the trainee abroad should be able to conform to our reality.

Kts. myös alla kohdasta "Lisätietoja".

Valintakriteerit Vähintään keskitason espanjan kielen taito, opiskelija tai vastavalmistunut (valmistumisesta kulunut korkeintaan vuosi harjoittelun alkaessa). Latinalaiseen Amerikkaan suuntaavan harjoittelijan tulee pystyä toimimaan omatoimisesti sekä pystyä mukautumaan paikallisiin olosuhteisiin.
Palkka EDUFIn apuraha ja/tai vastaanottavan tahon tuki yhteensä 1 000 €/kk. Mikäli työnantaja on suostuvainen, harjoittelija voi halutessaan sopia myös 3 kuukautta pidemmästä harjoittelujaksosta. EDUFI tukee harjoittelua kuitenkin enimmillään vain 3 kuukautta.
Työskentelykieli espanja, opiskelijalla tulee olla vähintään keskitason espanjan kielen taito.
Asunto EDUFIn yhteistyöorganisaatio voi tarvittaessa järjestää asunnon. Asuminen järjestetään toiveitten ja mahdollisuuksien mukaan joko perheissä tai opiskelijayhteisasunnoissa.
Vakuutus
Harjoittelijan tulee hankkia vakuutus, joka on voimassa myös työskentelyaikana. Vakuutuksen hankkiminen on pakollista. EDUFIn argentiinalainen yhteistyökumppani tai työnantaja tarkistaa vakuutuksen olemassaolon.
Luvat
EDUFIn argentiinalainen yhteistyökumppani antaa tietoja lupa-asioihin liittyen.
Lisätietoja

Passportin välitysmaksu on 440 euroa. Se sisältää Argentiinan ja Cordoban infopaketin(ennen maahantuloa), Skype-haastattelun, harjoittelupaikan, apua asunnon etsimiseen, lentokentältä noudon, kulttuuriorientaation, 2 päivän retkeä Cordoban vuoristoon, tuen paikan päällä harjoittelun aikana. Välitysmaksun harjoittelij hoitaa suoraan EDUFIn ulkomaisen yhteistyökumppanin kanssa.

Lisätietoja maksuihin liittyvistä asioista hakija saa suoraan Passportilta heidän ensimmäisen yhteydenottonsa yhteydessä. Harjoittelun alettua ei mitään maksuja makseta takaisin.

Argentiinassa puhuttu espanja poikkeaa jonkin verran sanastoltaan ja ääntämyksellisesti Espanjassa puhutusta espanjasta (castellano). Harjoittelu Argentiinassa on suunnattu niille, joilla on riittävän hyvä castellanon taito. Argentiinaan suuntaavilla harjoittelijoilla on suositeltavaa olla aiempaa kokemusta espanjankielisistä maista.

Argentiinan harjoittelupaikat NGO- sektorin järjestöissä ovat suunnattuja erityisesti niille, jotka suunnittelevat myöhemmin työskentelyä järjestö- tai julkisella sektorilla. Järjestöt ovat pieniä järjestöjä. Harjoittelu mahdollistaa ammatillisen kielitaidon parantamisen ja syventymisen espanjankielisen kulttuurin monimuotoisuuteen. Se mahdollistaa myös tutustumisen Argentiinan ja Latinalaisen Amerikan tapoihin ja tottumuksiin.

Argentiinaan NGO- järjestöihin harjoittelemaan suuntaavan olisi hyvä huomioida seuraavat CIMOn argentiinalaisen yhteistyökumppanin kertomat faktat järjestöistä:

Argentina is a country which throughout its history has suffered various crises that have caused and continue to degade the quality of life of its inhabitants, vulnerability and even serious violations of human rights.

In this situation, the State gives answers to some demands and is surpassed by the situation or decides to apply its resources to the priorities of the current political agenda. So, as the needs exist and must be addressed, hundreds of independent groups, with specific social objectives, provide solutions, provided assistance, research and develop creatively ways their areas of interest. They do not try to replace the actions of States or international organizations but to cover and help in those areas in which there are no social or economic policy, or when these policies are unsatisfactory for some groups in society.

These institutions are in the form of organizations which vary according to the number of partners and collaborators, material resources, the possibility of development of the area of interest, infrastructure, etc. But in spite of the differences, they all have in common one thing: operating within a context in which there are major challenges, few resources and a long way to go when it comes to social organization.

Argentina is going through a harsh economic reality that comes back to hit the country. With an inflation of 16% so far, people struggles on a daily basis to afford living, education, clothing, etc. It is expected that this year we will have around 30% inflation rate. Our currency the Argentine Peso has devaluated 50% in 2018. Poverty is around 30% of the population and has increased due to the economic crisis facing the country.

SOME:

Passport en FB: https://www.facebook.com/voluntarios.passport