HEIICI_uusi_koordinaattorille247x262.jpg
  • Kuva: Jaakko Kaisto

Koordinaattorille

Ohjelman hankkeissa suomalainen korkeakoulu on aina koordinaattorina. Koordinaattori toimii yhteyshenkilönä Opetushallitukseen päin ja vastaa hankkeen sisäisestä viestinnästä.Koordinaattori pitää viime kädessä myös huolen siitä, että hankkeessa noudatetaan ohjelmalle asetettuja tavoitteita sekä Suomen kehityspoliittisia linjauksia.

Hankkeen toteutusta ohjaavat dokumentit

HEI ICI -ohjelmadokumentti 2016-2018 (pdf)

HEI ICI Administrative Handbook (pdf)

Liite 1: muutoslomake.docx

Tilintarkastusohjeet

Yleisehdot ja hanketuen lisäehdot (pdf)

Human Rights Based Approach in Finland's Development Cooperation (pdf)

Results Based Management in Finland's Development Cooperation (pdf)

Anti-corruption Handbook for Development Practitioners (pdf)

Raportointi

Hankkeiden tulee raportoida toiminnastaan vuosittain Opetushallitukselle. Raportin tulee kattaa tiedot sekä hankkeen taloudesta että toiminnan sisällöstä (esitettyjen tulosindikaattorien perusteella).

Raportit jätetään OPH:n sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta. Raportointiohjeet ja -aikataulut löytyvät alta.

Raportoinnin aikataulu

  1. Vuoden 2017 toimintojen raportointi – 31.3.2018 mennessä
  2. Vuoden 2018 toimintojen raportointi – 31.3.2019 mennessä
  3. Hankkeen loppuraportti – 30.6.2020 mennessä

Raportointiohjeet ja -lomakkeet