HEIICI_kuvituskuva547x262px.jpg

Kuva: Jaakko Kaisto

Hakijalle

Hakuaika on päättynyt 4.10.2016. Mahdollisesta uudesta hausta ilmoitetaan HEI ICI -ohjelmasivuilla, cimo.fi -verkkopalvelun hakukalenterissa ja OPHn kansainvälistymispalveluiden sähköpostilistoilla.

Mitä tuetaan?

Tuen hakijana ja hankkeen koordinaattorina toimii aina suomalainen korkeakoulu. Tavoitteiden tulee olla linjassa kehittyvien maiden korkeakoulujen tarpeiden kanssa. Kehittämiskohteita voivat olla esimerkiksi korkeakoulujen

  • hallinnolliset rakenteet ja työmenetelmät
  • opinto-ohjelmat, opetusmenetelmät ja -materiaalit
  • tutkimustoimintaan liittyvät rakenteet, tutkimusmetodologia
  • kirjastot ja tietojärjestelmät
  • palveluntuotanto
  • laadunvarmistusjärjestelmät
  • työnantajayhteistyö
  • kansainvälisyyden ja opetushenkilökunnan vertaisoppimisen edistäminen.

Hankkeiden tulee edistää ohjelman tulostavoitteita, liittyä ohjelman tulosalueisiin sekä tulosindikaattoreihin, jotka on määritelty ohjelmadokumentissa (ks. HEI ICI Programme Document 2016–2018, pdf).

Hankkeita kannustetaan yhteistyöhön myös ei-akateemisten kumppanien, kuten yritysten, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Hakemuksen liitteet

HankedokumenttiProject Document, Attachment 1 (doc)
TuloskehikkoThe Results Framework, Attachment 2 (doc)
TyösuunnitelmaThe Work Plan, Attachment 3A (xls)
BudjettiBudget, Attachment 3B (xls)
Key expert -lomakkeetKey expert forms, Attachment 4 (doc)
Riskienhallinta -analyysiThe Risk Analysis Matrix, Attachment 5 (doc)