silta_heiici_aloituskuva480x262.jpg

Kuva: Jaakko Kaisto

HEI ICI – korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelma

HEI ICI -ohjelma (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) tukee suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita, joiden avulla vahvistetaan kehitysmaiden korkeakoulutusta. Hankkeissa kehitetään korkeakoulujen opintoalakohtaisia, metodologisia, pedagogisia ja hallinnollisia valmiuksia.

Ulkoasianministeriö rahoittaa ohjelman Suomen kehitysyhteistyörahoista ja Opetushallitus vastaa ohjelman hallinnoinnista.

Tukemalla koulutusta kehitysmaissa edistetään osaamista, toimivan, tehokkaan ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentumista, yrittäjyyttä, kestävää kehitystä ja vähennetään köyhyyttä.
HEI ICI -ohjelma edistää näin osaltaan Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden toteutumista. Hankkeissa huomioidaan aina myös kunkin maan omat kehitystavoitteet ja niiden tulee pohjautua kehitysmaiden korkeakoulujen tarpeille.

HEI ICI -hankkeet ohjelmakaudella 2016-2018

Ulkoministeriö on myöntänyt HEI ICI -ohjelmasta 12 miljoonaa euroa korkeakoulujen kehitysyhteistyöhön vuosille 2017-2020. Rahoituksella toteutetaan 16 maassa yhteensä 20 hanketta, joissa vahvistetaan kehitysmaiden korkeakoulutusta. Hankkeet kestävät 2-3 vuotta.

Yhteistyö keskittyy kehittyviin maihin Afrikassa ja Aasiassa, erityisesti Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaihin. Mukana on myös muita maita, muiden muassa Peru ja Myanmar.

Yhteistyö tapahtuu korkeakoulujen verkostoissa, joiden koko ja maantieteellinen kattavuus vaihtelevat. Tuella kehitetään muun muassa korkeakoulujen opinto-ohjelmia ja opetusmenetelmiä, järjestetään henkilökunnan täydennyskoulutusta, sekä vahvistetaan tutkimuskapasiteettia ja työelämäyhteyksiä.

Lisää tietoa hankkeista löydä täältä.

Ohjelmaa ohjaavat dokumentit

HEI ICI ohjelmadokumentti Programme Document 2016–2018 (pdf)
Valtioneuvoston selonteko: Suomen kehityspolitiikka – Yksi maailma, yhteinen tulevaisuus, kohti kestävää kehitystä
Yleisohje Suomen kehitysyhteistyön tulosohjaukseen
Yleisohje ihmisoikeusperustaiseen lähestymistapaan kehitysyhteistyössä
OECD:n (The Organisation for Economic Co-operation and Development) määritelmän mukaiset ODA-kelpoiset maat (Official Development Assistance) julkisen kehitysrahoituksen vastaanottamiseen
Valtionavustuksen yleisehdot ja hanketuen lisäehdot HEI ICI (pdf)