silta_heiici_aloituskuva480x262.jpg

Kuva: Jaakko Kaisto

Verkkopalvelumme uudistuu heinäkuussa ja vanhat sivut suljetaan. HEI ICI -ohjelman sivut löytyvät jatkossa osoitteesta:

https://beta.oph.fi/fi/ohjelmat/hei-ici-ohjelma

HEI ICI – korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelma

HEI ICI -ohjelma (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) tukee suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita, joiden avulla vahvistetaan kehitysmaiden korkeakoulutusta. Hankkeissa kehitetään korkeakoulujen opintoalakohtaisia, metodologisia, pedagogisia ja hallinnollisia valmiuksia.

Ulkoasianministeriö rahoittaa ohjelman Suomen kehitysyhteistyörahoista ja Opetushallitus vastaa ohjelman hallinnoinnista.

Tukemalla koulutusta kehitysmaissa edistetään osaamista, toimivan, tehokkaan ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentumista, yrittäjyyttä, kestävää kehitystä ja vähennetään köyhyyttä.
HEI ICI -ohjelma edistää näin osaltaan Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden toteutumista. Hankkeissa huomioidaan aina myös kunkin maan omat kehitystavoitteet ja niiden tulee pohjautua kehitysmaiden korkeakoulujen tarpeille.

Tietoa ohjelmakaudella 2016-2018 rahoitetuista hankkeista löydät täältä.

HEI ICI -ohjelma jatkuu uudella ohjelmakaudella 2020-2024 (katso uusi ohjelmadokumentti listauksessa alempana). Hakuohjeet löytyvät kohdasta "Hakijalle".

Ohjelmaa ohjaavat dokumentit

HEI ICI ohjelmadokumentti 2020-2024 (pdf)
HEI ICI ohjelmadokumentti 2016–2018 (pdf)
Valtioneuvoston selonteko: Suomen kehityspolitiikka – Yksi maailma, yhteinen tulevaisuus, kohti kestävää kehitystä
Yleisohje Suomen kehitysyhteistyön tulosohjaukseen
Yleisohje ihmisoikeusperustaiseen lähestymistapaan kehitysyhteistyössä
Valtionavustuksen yleisehdot ja hanketuen lisäehdot HEI ICI (pdf)