FIRST-logo 205 px

FIRST-verkostot

FIRST-ohjelma perustuu korkeakoulujen verkostoyhteistyöhön. FIRST-verkostoon kuuluu vähintään yksi korkeakoulu Suomesta ja yksi korkeakoulu Luoteis-Venäjältä. Verkostoon voi mielellään kuulua myös useampia korkeakouluja kummastakin maasta. Kaikki koulutusalat voivat osallistua ohjelmaan.

FIRST-verkostoa koordinoi aina suomalainen korkeakoulu. Koordinoiva korkeakoulu tekee rahoitushakemuksen Opetushallitukseen koko verkoston puolesta. Koordinoiva korkeakoulu vastaa myös myönnettävän tuen käytöstä ja raportoi Opetushallitukselle sopimuskauden päätyttyä.

Luoteis-Venäjän määritelmä (pdf)