17–30-vuotiaat voivat rekisteröityä mukaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin nuorten verkkosivuilla. Solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta.

Vapaaehtoispalvelun yhteistyöhankkeet

Vapaaehtoispalvelun yhteistyöhankkeet on tarkoitettu sellaisille organisaatioille, joilla on jo kokemusta vapaaehtoishankkeiden toteuttamisesta.

Hyväksytty vapaaehtoispalvelun yhteistyönhanke antaa organisaatiolle mahdollisuuden suunnitella kolmivuotisen vapaaehtoispalvelun hankkeen.

Muuten vapaaehtoispalvelun yhteistyöhankkeet vastaavat tavoitteiltaan, toteutukseltaan ja rahoitukseltaan tavallista vapaaehtoispalvelua.

Hyväksytty vapaaehtoispalvelun yhteistyöhanke ei automaattisesti takaa rahoitusta kolmelle vuodelle vaan organisaation pitää hakea jokaiselle vuodelle erikseen rahoitus Euroopan solidaarisuusjoukoista. Kun hanken on hyväksytty vapaaehtoispalvelun yhteistyöhankkeeksi, on vuosittainen vapaaehtoispalvelun rahoituksen hakuprosessi kuitenkin huomattavasti kevyempi kuin tavanomaisen vapaaehtoispalvelun rahoituksen hakuprosessi.

Voidakseen hakea rahoitusta vapaaehtoispalvelun yhteistyöhankkeelle, organisaatiolla on oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki tai voimassa oleva akkreditointi Erasmus+-vapaaehtoispalveluun.

Vapaaehtoispalvelun yhteistyöhankkeen rahoitusta haetaan kerran vuodessa.

Lisätietoja:

Jutta Kivimäki
Ohjelma-asiantuntija
jutta.kivimaki(at)oph.fi
p. 0295 338 568

Annina Kurki
Ohjelma-asiantuntija
annina.kurki(at)oph.fi
p. 029 533 1719