17–30-vuotiaat voivat rekisteröityä mukaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin nuorten verkkosivuilla. Solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta.

Vapaaehtoispalvelu

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelu tarjoaa nuorelle mahdollisuuden toimia paikallisen yhteisön hyväksi ja oppia uutta.

Nuorelle vapaaehtoispalveluun osallistuminen on oppimiskokemus, jossa nuori saa uusia, kansainvälisiä kokemuksia ja oppii uusia taitoja. Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelun tavoitteena on vahvistaa nuoren työelämätaitoja ja kokemusta aktiivisesta kansalaisuudesta. Samalla nuori toimii paikallisyhteisön hyväksi ja saa kokemuksen eurooppalaisen solidaarisuuden toteuttamisesta.

Vapaaehtoispalvelu voi liittyä esimerkiksi ympäristön suojeluun, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja tasa-arvon edistämiseen. Vapaaehtoispalvelun voi tehdä muun muassa järjestössä, kunnassa tai seurakunnassa.

Nuori voi suorittaa vapaaehtoispalvelun esimerkiksi:

 • nuorisotyössä ja nuorten harrastustoiminnssa
 • ympäristönsuojelussa
 • vähemmistöjen ja erityisryhmien parissa
 • kansalaisjärjestössä
 • kulttuurin ja kulttuuriperinnön saralla
 • julkisella sektorilla, esimerkiksi vanhuspalveluissa

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelussa nuori voi suorittaa joko pitkä- tai lyhytkestoisen vapaaehtoispalvelun tai olla mukana vapaaehtoistiimissä.

Pitkäkestoinen vapaaehtoispalvelu

 • kesto 2–12 kuukautta
 • tarkoitettu kaikille nuorille

Lyhytkestoinen vapaaehtoispalvelu

 • kesto 2 viikkoa – 2 kuukautta
 • tarkoitettu enemmän tukea tarvitseville nuorille

Vapaaehtoistiimit

 • 10–40 nuorta
 • nuoria vähintään kahdesta maasta.
 • tarkoitettu erityisesti enemmän tukea tarvitseville nuorille
 • kesto 2 viikkoa – 2 kuukautta


Lue lisää Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelun erilaisista hankemuodoista Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmaoppaasta.

Vapaaehtoispalvelun hankkeiden arvioinnissa painotetaan muun muassa sitä, kuinka hyvin hankkeessa toteutuu solidaarisuus, miten hanke vaikuttaa osallistujiin, miten hankkeessa on huomioitu muita heikommassa asemassa olevat nuoret, mitä hankkeeseen osallistuva nuori voi oppia hankkeesta ja miten hanke edistää nuoren työllistymistä.

Vapaaehtoispalvelun hankerahoituksen hakee aina organisaatio. Hankerahoitus kattaa muun muassa nuoren matka- ja asumiskustannukset minkä lisäksi siitä maksetaan nuorelle taskurahaa.

Vapaaehtoispalvelun hankkeessa on yleensä oltava mukana vähintään kaksi organisaatiota, joista toinen hakee rahoituksen hankkeelle.

 • Vastaanottava organisaatio, joka toimii siinä maassa, jossa nuori tekee vapaaehtoispalvelun. Vastaanottava organisaatio huolehtii muun muassa nuoren majoituksesta, perehdyttämisestä ja nuoren tukemisesta vapaaehtoispalvelun ajan.
 • Tukiorganisaatio toimii nuoren kotimaassa. Se avustaa nuorta matkajärjestelyissä ja tarjoaa nuorelle tukea ennen ja jälkeen vapaaehtoispalvelun. Vastaanottava organisaatio ja tukiorganisaatio pitävät tiiviisti yhteyttä nuoren vapaaehtoispalvelujakson ajan.

Osallistuakseen vapaaehtoispalveluun, organisaatiolla on oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki tai voimassa oleva akkreditointi Erasmus+-vapaaehtoispalveluun. Toteuttaessaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvela organisaatio sitoutuu noudattamaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen sääntöjä.


Lue lisää Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelun rahoitushausta:


Lisätietoja:


Jutta Kivimäki
Ohjelma-asiantuntija
jutta.kivimaki(at)oph.fi
p. 0295 338 568

Annina Kurki
Ohjelma-asiantuntija
annina.kurki(at)oph.fi
p. 029 533 1719