17–30-vuotiaat voivat rekisteröityä mukaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin nuorten verkkosivuilla. Solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta.

Vapaaehtoistoiminnan rahoitussäännöt

Organisaatiot

 • Vapaaehtoispalvelun hankkeessa on yleensä oltava mukana vähintään kaksi organisaatiota, joista toinen hakee rahoituksen hankkeelle:
  • Vastaanottava organisaatio, joka toimii siinä maassa, jossa nuori tekee vapaaehtoispalvelun. Vastaanottava organisaatio huolehtii muun muassa nuoren majoituksesta, perehdyttämisestä ja nuoren tukemisesta vapaaehtoispalvelun ajan.
  • Tukiorganisaatio toimii nuoren kotimaassa. Se avustaa nuorta matkajärjestelyissä ja tarjoaa nuorelle tukea ennen ja jälkeen vapaaehtoispalvelun.
 • Tukea haetaan siitä maasta, johon hakijaorganisaatio on rekisteröity
 • Kaikilla hankkeessa mukana olevilla organisaatiolla on oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki tai voimassa oleva akkreditointi Erasmus+-vapaaehtoispalveluun.
 • Laatumerkkiä voivat hakea organisaatiot, jotka ovat valmiita sitoutumaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteeisiin, tavoitteisiin ja laatuvaatimuksiin.
 • Hae Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkkiä

Nuoret

 • Solidaarisuusjoukkoihin voivat rekisteröityä 17–30-vuotiaat EU-maiden asukkaat. Solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta.
 • Nuoren tulee olla rekisteröitynyt Euroopan solidaarisuusjoukkoihin ja organisaation tulee valita vapaaehtoispalvelun tekevä nuori Euroopan solidaarisuusjoukkojen PASS-tietokannasta
 • Nuori ei voi osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalveluun, jos hän on jo aikaisemmin osallistunut Euroopan solidaarisuusjoukkojen tai EVS- tai Erasmus+-vapaaehtoispalveluun.
 • Poikkeuksen muodostavat nuoret, jotka ovat osallistuneet alle 2 kuukauden vapaaehtoispalveluun. He voivat osallistua myös toiseen vapaaehtoispalveluun
 • Muita enemmän tukea tarvitsevalla nuorella voi olla mukanaan saattaja, joka avustaa nuorta vapaaehtoispalvelujakson ajan.

Vapaaehtoispalvelun kesto

 • Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelussa nuori voi suorittaa joko pitkä- tai lyhytkestoisen vapaaehtoispalvelun tai olla mukana vapaaehtoistiimissä.
  • Pitkäkestoinen vapaaehtoispalvelu
   • Kesto 2–12 kuukautta
   • Tarkoitettu kaikille nuorille
  • Lyhytkestoinen vapaaehtoispalvelu
   • Kesto 2 viikkoa – 2 kuukautta
   • Tarkoitettu enemmän tukea tarvitseville nuorille
  • Vapaaehtoistiimit
   • Vapaaehtoistiimi koostuu 10–40 nuoresta. Nuoria pitää olla vähintään kahdesta maasta.
   • Tarkoitettu erityisesti enemmän tukea tarvitseville nuorille
   • Kesto 2 viikkoa – 2 kuukautta

Valmistelutapaaminen

 • Valmistelutapaaminen pidetään ennen vapaaehtoisjakson alkamista.
 • Valmistelutapaaminen on tarkoitettu ensisijaisesti hankkeille, joihin osallistuu muita heikommassa asemassa olevia nuoria. Poikkeustapauksessa voidaan järjestää myös muissa hankkeissa, jos hankkeeseen osallistuvat nuoret eivät ole esimerkiksi koskaan matkustaneet ulkomaille.
 • Valmistelutapaamisessa organisaatiot ja nuoret suunnittelevat yhdessä vapaaehtoispalvelujaksoa. Valmistelutapaamisen tavoitteena on rakentaa luottamusta ja tutustua toisiin.
 • Valmistelutapaamisen kesto on korkeintaan kaksi päivää, pois lukien matkustuspäivät.
 • Valmistelutapaamiseen voi osallistua korkeintaan yksi osallistuja kustakin tukiorganisaatiosta. Osallistujamäärää voi tarvittaessa kasvattaa, jos lisäosallistujat ovat muita enemmän tukea tarvitsevia, vapaaehtoiseksi lähdössä olevia nuoria.

Lisätoiminnot

 • Lisätoiminnot levittävät tietoa vapaaehtoispalveluhankkeesta ja sen tuloksista paikallisella, kansallisella tai Euroopan laajuisella tasolla sekä lisäävät tietoisuutta Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelusta ja sen merkityksestä nuorille ja organisaatioille.
 • Lisätoiminto voi olla esimerkiksi työpaja, seminaari tai koulutus.
 • Lisätoiminnot ovat vapaaehtoisia ja niiden järjestämiseen voi saada tukea.
 • Lisätoimintojen kustannukset pitää eritellä ja perustella jo hakemusvaiheessa.


Mistä Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelun hanketuki koostuu?

Tarkat tiedot esimerkiksi matka- ja inkluusiotukien suuruudesta ja toimintakulujen laskemisesta löytyvät Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmaoppaasta.

Tuen tyyppi
Myöntöperusteet
Matkatuki
 • 20–1500 euroa/osallistuja.
 • Korvaa vapaaehtoisen ja mahdollisen saattajan matkakustannuksia kotoa vapaaehtoispaikalle ja takaisin.
 • Matkatukea voi hakea myös korvaamaan mahdollisen valmistelutapaamisen matkakustannuksia.
 • Tuki määräytyy matkustatettavien kilometrien mukaan.
 • Matkan laskemiseen käytetään Euroopan komission etäisyyslaskuria.
Organisointituki
 • 225 euroa/vapaaehtoinen, kuitenkin enintään 4 500 euroa/vapaaehtoispalveluhanke tai 2000 euroa/vapaaehtoistiimihanke.
 • Kattaa hankkeen toteuttamiseen liittyviä kuluja (suunnittelu ja koordinointi, hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden välinen viestintä, hallinnolliset kulut).
Toimintakustannukset
 • Korvaus lasketaan sen mukaan, missä maassa vapaaehtoispalvelu suoritetaan, kuinka kauan se kestää ja kuinka monta osallistujaa siinä on.
 • Korvaa myös mahdollisen saattajan kuluja.
 • Suomessa 27 euroa/osallistuja/päivä, mahdollisessa valmistelutapaamisessa 18 euroa/osallistuja/päivä.
 • Kattaa kustannuksia, jotka liittyvät suoraan vapaaehtoispalvelun toteuttamiseen (paikallisliikenne, asuminen, ruokailu, työhön ohjaaminen, mentorointi).
Taskuraha
 • Kattaa vapaaehtoisen henkilökohtaisia kuluja.
 • Korvaus lasketaan sen mukaan, missä maassa vapaaehtoispalvelu suoritetaan, kuinka kauan se kestää ja kuinka monta osallistujaa siinä on.
 • Ei korvaa mahdollisen saattajan kuluja.
 • Suomessa 5 euroa/vapaaehtoinen/päivä.
Kielituki
 • Koskee vain pitkäkestoisia vapaaehtoispalveluhankkeita.
 • 150 euroa/vapaaehtoinen.
 • Ei koske kieliä, joita voi opiskella Online Linguistic Support -ohjelmassa (OSL).
 • OSL-kieliä ovat: espanja, englanti, hollanti, italia, ranska, saksa, bulgaria, kreikka, kroaatti, portugali, puola, romania, ruotsi, slovakki, suomi, tanska, tšekki ja unkari.
Inkluusiotuki
 • Tarkoitettu enemmän tukea tarvitseville nuorille.
 • Tuki perustuu nuoren tarpeisiin ja se kattaa kuluja, jotka liittyvät vapaaehtoispalvelun toteuttamiseen (valmistautuminen, nuoren tarvitsema erityistuki esimerkiksi ohjauksessa ja mentoroinnissa).
 • Korvaus lasketaan sen mukaan, missä maassa vapaaehtoispalvelu suoritetaan, kuinka kauan se kestää ja kuinka moni osallistuja tarvitsee inkluusiotukea
 • Ei saa käyttää vapaaehtoisen tai mahdollisen saattajan tai tukihenkilön ylläpitokuluihin, kuten majoitukseen tai ruokaan.
 • Suomessa 9 euroa/vapaaehtoinen/päivä.
Poikkeukselliset kustannukset
 • Kattaa 100 % todellisista suoraan hankkeeseen liittyvistä lisäkustannuksista.
 • Lisäkustannuksia ovat esimerkiksi viisumin hankintaan liittyvät kulut, rokotuksiin ja pakollisiin terveystarkastuksiin liittyvät kulut sekä muita heikommassa asemassa olevien nuorten osallistumisesta syntyvät lisäkustannukset, joita inkluusiotuki ei kata.
 • Poikkeukselliset kustannukset pitää eritellä ja perustella jo hakemusvaiheessa.
 • Poikkeuksellisiin kustannuksiin voidaan laskea myös erityisen kalliit matkakustannukset.
 • Tukea matkakustannuksiin voi hakea poikkeuksellisina kustannuksina 80 % saakka todellisista kustannuksista, jos hakija pystyy hakemuksessa todistamaan, että etäisyyteen perustuva matkatuki kattaisi alle 70 % todellisista matkakuluista. Tällöin matkatukea ei haeta lainkaan matkatuen alta, vaan koko 80 % poikkeuksellisina kustannuksina.
Lisätoimintojen kustannukset
 • Enimmillään 80 % hyväksytyistä kustannuksista.
 • Lisätoimintojen kustannukset voivat olla enimmillään 10 % prosenttia koko hankkeen budjetista.
 • Kattaa hankkeeseen liittyvien lisätoimintojen järjestämisestä aiheutuvia suoria kustannuksia.
 • Lisätoimintojen epäsuorien kustannusten (sähkölasku, internet, tilat, henkilökunta) kattamiseksi voi hakea kiinteää rahasummaa, joka on enimmillään 7 % lisätoimintojen suorista kustannuksista.
 • Lisätoimintojen kustannukset pitää eritellä ja perustella jo hakemusvaiheessa.

Lisätietoja:

Jutta Kivimäki
Ohjelma-asiantuntija
jutta.kivimaki(at)oph.fi
p. 0295 338 568

Annina Kurki
Ohjelma-asiantuntija
annina.kurki(at)oph.fi
p. 029 533 1719