euroopan solidaarisuusjoukout 547x262

Euroopan solidaarisuusjoukkojen uusi ohjelmakausi 2021–2027

Nykyisten Euroopan Unionin ohjelmien seitsenvuotinen, vuonna 2014 alkanut ohjelmakausi päättyy 2020 lopulla. Vuoden 2021 alusta alkaa uusi ohjelmakausi, joka jatkuu vuoden 2027 loppuun.

Ohjelmakauden vaihdos merkitsee muutoksia Opetushallituksen hallinnoimissa EU-ohjelmissa ja toiminnoissa.

Euroopan solidaarisuusjoukot saa jatkoa

Euroopan komissio esittää 1,26 miljardin euron budjettia Euroopan solidaarisuusjoukkojen vahvistamiseksi. Tarkoitus on antaa 350 000 eurooppalaisnuorelle tilaisuus tukea avun tarpeessa olevia yhteisöjä seuraavan ohjelmakauden aikana.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintamuotoja ovat jatkossakin vapaaehtoistyö, nuorten omat solidaarisuusprojektit sekä harjoittelu ja työpaikat.

Komissio esittää lisäksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan laajentamista tukemaan myös humanitaarisen avun operaatioita EU:n ulkopuolisissa maissa. Komission ehdotuksessa Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan sisällytettäisiin myös Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot. Euroopan humanitaaristen avun vapaaehtoisjoukot tarjoavat eurooppalaisille mahdollisuuden lähteä vapaaehtoisiin avustustehtäviin eripuolille maailmaa.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmaehdotuksen yleisenä tavoitteena on tehostaa nuorten ja organisaatioiden osallistumista erilaisiin toimiin yhteenkuuluvuuden, solidaarisuuden ja demokratian vahvistamiseksi Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. Toiminnan tavoitteena on vastata yhteiskunnallisiin ja humanitäärisiin haasteisiin sekä edistää nuorten osallisuutta.

Tämän lisäksi ohjelmaehdotuksen erityistavoitteena on tarjota nuorille – ja erityisesti muita heikommassa asemassa oleville nuorille – helposti saavutettavia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin Euroopassa ja sen ulkopuolella sekä helpottaa heidän työllistymistään ja siirtymistään työmarkkinoille.

Uusi ohjelma perustuu siis Euroopan solidaarisuusjoukkojen nykyiseen toimintaan, johon kuuluvat:

 • Vapaaehtoistoiminta.Vapaaehtoistoiminnassa nuori toimii vapaaehtoisena jossain voittoa tavoittelemattomassa ja paikallista yhteisöä hyödyttävässä hankkeessa. Vapaaehtoistoiminta antaa nuorelle kokemuksen siitä, millaista on työskennellä yhteisen asian hyväksi sekä tarjoaa nuorelle mahdollisuuden oppia uusia taitoja.
 • Solidaarisuusprojektit. Solidaarisuusprojektit ovat nuorten itsensä ideoimaa ja toteuttamaa solidaarisuustoimintaa. Solidaarisuusprojektien tarkoituksena on parantaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia sekä rohkaista nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen.
 • Työ- ja harjoittelupaikat. Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoaa nuorille mahdollisuuden palkkatyöhön tai harjoitteluun Euroopassa. Tavoitteena on antaa nuorille kokemusta työelämästä ja parantaa nuorten työelämätaitoja.

Ohjelmakaudella 2021 –2027 Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan ehdotetaan lisättäväksi seuraavia toimintoja:

 • EU:n ulkopuolisissa maissa suoritettavia humanitaarisen avun operaatioita tukevat vapaaehtoistoimet. Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen sisällyttäminen Euroopan solidaarisuusjoukkoihin laajentaa eurooppalaisten mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin myös EU:n ulkopuolella.
 • Kohdennetut toimenpiteet. Uudella ohjelmakaudella Euroopan solidaarisuusjoukoissa panostetaan vielä nykyistä enemmän siihen, että enemmän tukea tarvitsevat nuoret pääsevät mukaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan. Tämä varmistetaan kohdennetuilla toimenpiteillä, kuten lisärahoituksella tai tarjoamalla enemmän tukea tarvitseville nuorille lyhytkestoisempia tai osallistujan asuinmaassa tapahtuvia toimia.

Uuden ohjelmakauden valmistelun vaiheet

 • Toukokuu 2018 Euroopan komissio julkisti esityksensä EU:n budjetiksi vuosille 2021–2027. Budjettiesityksessä esitetään Euroopan solidaarisuusjoukkojen määrärahan kaksinkertaistamista. Komission tiedote. Tutustu budjettiesityksen asiakirjoihin.
 • Kesäkuu 2018 Ohjelmaehdotus Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnaksi kaudelle 2021–2027. Tutustu ohjelmaehdotukseen.
 • Heinäkuu 2018 Jäsenvaltiot aloittivat ohjelmaesityksen käsittelyn nuorisotyöryhmässä.
 • 2018 loppuun mennessä (arvio) Jäsenvaltiot pääsevät yhteisymmärrykseen ohjelmaesityksen sisällöstä.
 • 2019 loppuun mennessä (arvio) EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin poliittinen yhteisymmärrys ohjelmasta.
 • 1.1.2021 Euroopan solidaarisuusjoukkojen uusi ohjelmakausi alkaa.