Solidaarisuusprojektien rahoitussäännöt

Nuoret

 • Solidaarisuusprojektissa nuoret huolehtivat itse rahoituksen hakemisesta.
 • Solidaarisuusprojektissa on oltava mukana vähintään 5 nuorta. Nuorten ryhmän koon ylärajaa ei ole.
 • Kaikkien ryhmään kuuluvien nuorten on rekisteröidyttävä Euroopan solidaarisuusjoukkohin.
 • Solidaarisuusjoukkoihin voivat rekisteröityä17–30-vuotiaat nuoret. Solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta.
 • Yhden nuoren on oltava ryhmän valtuutettu edustaja, joka on vastuussa hakemuksen jättämisestä.
 • Solidaarisuusprojekti on toteutettava nuorten ryhmän valtuutetun edustajan kotimaassa.
 • Nuorten tukena voi olla nuorten ryhmän ulkopuolinen ohjaaja. Ohjaajan kuluihin on haettava tukea jo solidaarisuusprojektin hakemuksen jättövaiheessa.
 • Rekisteröidy Euroopan solidaarisuusjoukkoihin

Organisaatio

 • Nuorten tukena voi olla organisaatio, joka hakee rahoituksen nuorten puolesta. Tällöinkin vastuu hankkeen toteuttamisesta on nuorten ryhmällä.

Kesto

 • 2–12 kuukautta.

Mistä solidaarisuusprojektien hanketuki koostuu?

Tarkat tiedot esimerkiksi matka- ja inkluusiotukien suuruudesta ja toimintakulujen laskemisesta löytyvät Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmaoppaasta.

Tuen tyyppi
Myöntöperusteet
Hallinnolliset kulut
 • 500 euroa/kuukausi
 • Kattaa solidaarisuusprojektin toteuttamiseen liittyviä kuluja (suunnittelu, toteutus, arviointi, viestintä)
Ulkopuolisen ohjaajan tuki
 • Korvaus lasketaan sen mukaan, missä maassa solidaarisuusprojekti toteutetaan ja kuinka monta työpäivää se vaatii ohjaajalta.
 • Korvaus maksetaan enintään 12 päivältä.
 • Suomessa ulkopuolisen ohjaajan tuki on 214 euroa/päivä.
 • Ulkopuolisen ohjaajan kuluihin on haettava tukea jo solidaarisuusprojektin hakemuksen jättövaiheessa.
Poikkeukselliset kustannukset
 • Korvaa enemmän tukea tarvitsevien nuorten osallistumisesta tulevia kustannuksia.
 • Kattaa 100 % näistä kustannuksista.
 • Poikkeukselliset kustannukset pitää eritellä ja perustella jo hakemusvaiheessa.

Lisätietoja:

Jutta Kivimäki
Ohjelma-asiantuntija
jutta.kivimaki(at)oph.fi
p. 0295 338 568

Annina Kurki
Ohjelma-asiantuntija
annina.kurki(at)oph.fi
p. 029 533 1719