17–30-vuotiaat voivat rekisteröityä mukaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin nuorten verkkosivuilla. Solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta.

Mistä Euroopan solidaarisuusjoukoissa on kyse?

Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoaa nuorille mahdollisuuden joko olla mukana vapaaehtoistoiminnassa tai hankkia työ- tai harjoittelupaikan 2–12 kuukaudeksi. Tulevaisuudessa nuoret voivat perustaa omia projekteja tai tehdä vapaaehtoistyötä ryhmänä solidaarisuusjoukkojen kautta.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen tarkoituksensa on vahvistaa nuorten – ja erityisesti muita enemmän tukea tarvitsevien nuorten – osallisuutta ja auttaa nuoria työelämään.

Organisaatiot ja nuorten ryhmät voivat hakea Euroopan solidaarisuusjoukoista apurahoja erilaisten solidaarisuushankkeiden ja -projektien toteuttamiseen.

Euroopan solidaarisuusjoukoissa on kaksi toimintamuotoa:

 • vapaaehtoismahdollisuudet
 • työ- ja harjoittelupaikat

Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat hankkeet ja projektit voivat liittyä muun muassa koulutukseen, nuorisotoimeen, terveyteen, integraatioon, erilaisiin yleishyödyllisiin kunnostus- ja rakennustöihin, maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelyyn tai ympäristön- ja luonnonsuojeluun.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa organisaatiot voivat ilmoittaa omista vapaista paikoistaan ja hakea sopivia ehdokkaita solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityneiden nuorten joukosta. Solidaarisuusjoukkoihin voivat rekisteröityä 17–30-vuotiaat EU-maiden asukkaat. Solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta. Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuville nuorille ei ole koulutus- eikä pätevyysvaatimuksia.

Euroopan solidaarisuusjoukkoja ylläpitää Euroopan unioni. Solidaarisuusjoukkojen toimeenpanosta Suomessa vastaa Opetushallituksessa kansallinen Erasmus+ -toimisto.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteet

Kannustaa nuoria ja organisaatioita kehittämään solidaarisuustoimia, joilla voidaan

 • edistää eurooppalaisen yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta
 • tukea yhteisöjä
 • vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin

Parantaa nuorten

 • taitoja ja osaamista
 • työelämävalmiuksia ja helpottaa nuorten siirtymistä työmarkkinoille

Edistää

 • nuorten sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia taustasta, henkilökohtaisesta tilanteesta, koulutuksesta tai ammattitaidosta riippumatta
 • nuorten kannalta merkityksellistä eurooppalaista yhteistyötä

Miksi Euroopan solidaarisuusjoukot on perustettu?

”Solidaarisuus on liima, joka pitää Euroopan unionin koossa.”

Näin lausui Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker Euroopan unionin tilaa käsittelevässä puheessaan 14.9.2016. Iso-Britannia oli äänestänyt EU-erosta vain muutamaa kuukautta aikaisemmin, ja Juncker oli huolissaan Euroopan unionin yhtenäisyydestä. Yhdeksi ratkaisuksi yhtenäisyyden vahvistamiseksi Juncker ehdotti keskinäisen solidaarisuuden, eli yhteisvastuun, vahvistamista EU:ssa.

”Euroopassa on paljon yhteiskunnallisesti suuntautuneita nuoria, jotka haluavat osallistua yhteiskunnan toimintaan merkityksellisellä panoksella ja osoittaa solidaarisuutta. Voimme luoda heille tilaisuuksia tähän. -- Samassa hengessä komissio ehdottaa tänään Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamista. Nuoret voivat kaikkialla Euroopassa osallistua vapaaehtoiseen avustustyöhön siellä, missä sitä eniten tarvitaan”, Juncker julisti 14.9.2016.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen taustalla on siis toive yhtenäisemmästä ja solidaarisemmasta Euroopasta sekä halu tarjota nuorille mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja helpottaa nuorten – ja erityisesti muita enemmän tukea tarvitsevien nuorten – pääsyä työelämään.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vaiheet

 • 14.9.2016 Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ehdotti Euroopan unionin tilaa käsittelevässä puheessaan, että EU perustaa Euroopan solidaarisuusjoukot. Lue Junckerin puhe
 • 7.12.2016 Euroopan komissio antoi tiedonannon, jossa määriteltiin tarkempia suuntaviivoja Euroopan solidaarisuusjoukoille. Nuoret pääsivät rekisteröitymään Euroopan solidaarisuusjoukkoihin.
 • 8.3.2017 julkaistiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen PASS-työkalu. PASS-työkalun avulla organisaatio voi ilmoittaa vapaaehtois-, työ- tai harjoittelupaikasta sekä etsiä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityneitä nuoria. Lue lisää PASS-työkalusta
 • Kevät 2017 kansalliset Erasmus+ -toimistot ottivat yhdessä kantaa Euroopan solidaarisuusjoukkoihin. Tutustu kansallisten Erasmus+ -toimistojen yhteiseen näkemykseen Euroopan solidaarisuusjoukoista
 • 30.5.2017 Euroopan komissio julkaisi asetusehdotuksen Euroopan solidaarisuusjoukoista. Tutustu Euroopan komission ehdotukseen Euroopan solidaarisuusjoukoista
 • Syksyllä 2017 Euroopan unionin jäsenmaat pääsivät yksimielisyyteen jäsenmaiden muutosehdotuksista komission asetusehdotukseen. Lue Euroopan unionin neuvoston yleisnäkemys Euroopan solidaarisuusjoukoista
 • Keväällä 2018 käynnistyvät Euroopan komission, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin väliset neuvottelut Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta asetusehdotuksesta. Tavoitteena on, että neuvosto ja parlamentti voisivat hyväksyä Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan lainsäädäntöehdotuksen ennen kesää.