17–30-vuotiaat voivat rekisteröityä mukaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin nuorten verkkosivuilla. Solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta.

Laatuleima (Quality Label)

Laatuleimalla varmistetaan toimintojen laatu kaikissa maissa

Voidakseen ilmoittaa vapaaehtois-, työ- tai harjoittelupaikasta Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa ja hakeakseen näihin toimintoihin hanketukea on organisaatiolla oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatuleima (Quality Label).

Solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalveluun hyväksytään poikkeuksellisesti myös organisaatiot, joilla on voimassa oleva akkreditointi Erasmus+ -ohjelman vapaaehtoispalveluun.

Laatuleimalla varmistetaan, että solidaarisuusjoukoissa mukana olevat organisaatiot eri maissa ovat tietoisia ohjelman tavoitteista, periaatteista ja laatuvaatimuksista sekä sitoutuvat noudattamaan niitä. Tavoitteet, periaatteet ja laatuvaatimukset on kuvattu Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmaoppaassa (European Solidarity Corps Guide).

Laatuleima tarvitaan seuraaviin toimintoihin ja rooleihin:

  • Vapaaehtoispalvelu (vastaanottava tai tukiorganisaatio)
  • Työharjoittelu
  • Työ

Laatuleima myönnetään koko ohjelmakaudeksi (2018–2020).

Laatuleimaan on jatkuva haku

Laatuleimaa voi hakea milloin vain, mutta kuitenkin hyvissä ajoin ennen varsinaisen rahoitushakemuksen jättöpäivää. Hakemuksista tehdään päätökset pääsääntöisesti joka kuun lopussa, jolloin arvioidaan kuun 15. päivään mennessä vastaanotetut hakemukset.

Laatuleimaa voivat hakea kaikenlaiset organisaatiot, jotka ovat valmiita sitoutumaan ohjelman tavoitteisiin, periaatteisiin ja laatuvaatimuksiin. Organisaatio voi hakea laatuleimaa sekä itselleen että siihen tiiviisti sidoksissa (yhteinen valvonta ja/tai alaisuussuhde) oleville organisaatioille. Tällöinen laatuleimaa hakeva organisaatio ottaa vastuun myös edustamiensa muiden organisaatioiden toiminnan laadusta.

Laatuleiman myöntää sen maan kansallinen toimisto, johon hakijaorganisaatio on rekisteröity. Poikkeuksen muodostavat:

  • Euroopan-laajuiset verkostot, jotka ovat rakenteellisesti liitoksissa toisiinsa
  • Valtakunnalliset julkisyhteisöt ja palvelut
  • Organisaatiot, jotka tarjoavat vapaaehtoistyö-, harjoittelu- ja työmahdollisuuksia muiden EU-rahoitusohjelmien kuin solidaarisuusjoukkojen puitteissa.

Yllä mainituissa tapauksissa laatuleiman myöntää Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA).

Tukea haetaan lomakkeella ESC52. Tarkemmat hakuohjeet on koottu Hakijalle-sivulle.

Arviointi- ja valintamenettely

Kansallinen toimisto pyrkii arvioimaan saapuneet laatuleimahakemukset (lomakausien ulkopuolella) kerran kuussa. Hakemusten arviointikriteerit on kuvattu solidaarisuusjoukkojen ohjelmaoppaassa.

Kansallinen toimisto voi tehdä tarkastuskäynnin laatuleimaa hakeneeseen tai sen saaneeseen organisaatioon milloin tahansa. Myönnetty laatuleima voidaan poistaa kokonaan tai määräaikaisesti, mikäli kansallisella toimistolla on syytä epäillä, ettei organisaation pysty vastaamaan solidaarisuusjoukkojen laatuvaatimuksiin.

Laatuleima on pääsylippu solidaarisuusjoukkojen tietokantoihin

Laatuleiman myöntämisen yhteydessä organisaation tiedot siirtyvät laatuleiman saaneiden organisaatioiden tietokantaan (Database of Quality Label organisations).

Samalla organisaatio saa käyttöoikeudet Euroopan solidaarisuusjoukkojen PASS-työkaluun (Placement Administration and Support System). PASS-työkalun avulla organisaatio voi ilmoittaa vapaaehtois-, työ- tai harjoittelupaikasta sekä etsiä sopivia ehdokkaita Euroopan solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityneiden nuorten joukosta.

Lisätietoja

  • Hilma Ruokolainen, puh. 0295 338 505, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi
  • Jutta Kivimäki, puh. 0295 338 568, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi