17–30-vuotiaat voivat rekisteröityä mukaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin nuorten verkkosivuilla. Solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta.

Harjoittelu ja työ

Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoaa nuorille mahdollisuuden palkkatyöhön tai harjoitteluun Euroopassa. Tavoitteena on antaa nuorille kokemusta työelämästä ja parantaa nuorten työelämätaitoja.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen työ- ja harjoittelupaikoissa nuorten toimenkuvat voivat vaihdella nuoren osaamisen ja työnantajan tarpeiden mukaan.

Tärkeintä on, että toimenkuva liittyy johonkin yhteiskunnalliseen tarpeeseen ja että nuori oppii työpaikassa tai harjoittelussa uusia ja tarpeellisia taitoja.

Harjoittelun kesto on 2–6 kuukautta ja työjakson pituus 3–12 kuukautta.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen harjoittelu- ja työpaikkojen hankerahoituksen hakee aina organisaatio. Hankerahoitus kattaa muun muassa nuoren matkakustannuksia.

Työnantaja maksaa nuorelle palkan työstä tai harjoittelusta. Palkka perustuu maan kansalliseen lainsäädäntöön. Suomessa töissä tai harjoittelussa olevien nuorten kohdalla noudatetaan siis Suomen työsopimuslakia ja suomalaisia työehtosopimuksia.

Nämä asiat nuorelle maksetaan:

Mitä?Kuka maksaa?
Palkka tai harjoittelupalkka kansallisen lainsäädännön mukaan Työnantaja
Matkakulut Euroopan solidaarisuusjoukot
Taskuraha Euroopan solidaarisuusjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukkojen harjoittelu- ja työpaikkojen hankerahoitusta voi hakea joko suoraan nuoren työnantaja tai sitten joku kolmas osapuoli, niin sanottuna välittäjänä toimiva organistaatio, kuten esimerkiksi kunta tai järjestö. Niin sanottu välittäjäorganisaatio vastaa hankkeen laadusta ja huolehtii muun muassa nuoren matkoista, mutta ei toimi nuoren työnantajana.

Hankkeiden arvioinnissa painotetaan muun muassa sitä, kuinka hyvin hankkeessa toteutuu solidaarisuus, miten hanke vaikuttaa osallistujiin, miten hankkeessa on huomioitu muita heikommassa asemassa olevat nuoret, mitä hankkeeseen osallistuva nuori voi oppia hankkeesta ja miten hanke edistää nuoren työllistymistä.

Rahoitusta hakevalla organisaatiolla on oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki
. Mikäli työnantaja on eri kuin rahoitusta hakeva organisaatio, ei työnantajalta vaadita laatumerkkiä. Työnantajan on kuitenkin sitouduttava noudattamaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatuvaatimuksia.

Lue lisää Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoitushausta:


Lisätietoja:


Jutta Kivimäki
Ohjelma-asiantuntija
jutta.kivimaki(at)oph.fi
p. 0295 338 568

Annina Kurki
Ohjelma-asiantuntija
annina.kurki(at)oph.fi
p. 029 533 1719