17–30-vuotiaat voivat rekisteröityä mukaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin nuorten verkkosivuilla. Solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta.

Laatumerkki

Laatumerkillä varmistetaan toimintojen laatu kaikissa maissa

Voidakseen ilmoittaa vapaaehtois-, työ- tai harjoittelupaikasta Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa ja hakeakseen näihin toimintoihin hanketukea on organisaatiolla oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki (Quality Label).

Solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalveluun hyväksytään poikkeuksellisesti myös organisaatiot, joilla on voimassa oleva akkreditointi Erasmus+ -ohjelman vapaaehtoispalveluun.

Laatumerkillä varmistetaan, että solidaarisuusjoukoissa mukana olevat organisaatiot eri maissa ovat tietoisia ohjelman tavoitteista, periaatteista ja laatuvaatimuksista sekä sitoutuvat noudattamaan niitä. Tavoitteet, periaatteet ja laatuvaatimukset on kuvattu Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmaoppaassa (European Solidarity Corps Guide).

Laatumerkki myönnetään koko ohjelmakaudeksi (2018–2020).

Solidaarisuusprojektien rahoitusta hakevat nuorten ryhmät eivät tarvitse laatumerkkiä.

Laatumerkkiä voi hakea koska vain

Laatumerkkiä voi hakea milloin vain, mutta kuitenkin hyvissä ajoin ennen varsinaisen rahoitushakemuksen jättöpäivää. Hakemuksista tehdään päätökset pääsääntöisesti joka kuun lopussa. Tällöin arvioidaan aina kuun 15. päivään mennessä vastaanotetut hakemukset.

Laatumerkkiä voivat hakea kaikenlaiset organisaatiot, jotka ovat valmiita sitoutumaan ohjelman tavoitteisiin, periaatteisiin ja laatuvaatimuksiin. Organisaatio voi hakea laatumerkkiä sekä itselleen että siihen tiiviisti sidoksissa (yhteinen valvonta ja/tai alaisuussuhde) oleville organisaatioille. Tällöin laatumerkkiä hakeva organisaatio ottaa vastuun myös edustamiensa muiden organisaatioiden toiminnan laadusta.

Laatumerkin myöntää sen maan kansallinen toimisto, johon hakijaorganisaatio on rekisteröity. Poikkeuksen muodostavat:

  • Euroopan-laajuiset verkostot, jotka ovat rakenteellisesti liitoksissa toisiinsa
  • Valtakunnalliset julkisyhteisöt ja palvelut
  • Organisaatiot, jotka tarjoavat vapaaehtoistyö-, harjoittelu- ja työmahdollisuuksia muiden EU-rahoitusohjelmien kuin solidaarisuusjoukkojen puitteissa.

Näissä tapauksissa laatumerkin myöntää Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA).

Arviointi- ja valintamenettely

Kansallinen toimisto pyrkii arvioimaan saapuneet laatumerkkihakemukset kerran kuussa. Lomakuukausina arviointia ei tehdä.

Laatumerkkihakemusten arviointikriteerit on kuvattu Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmaoppaassa.

Kansallinen toimisto voi tehdä tarkastuskäynnin laatumerkkiä hakeneeseen tai sen saaneeseen organisaatioon milloin tahansa. Myönnetty laatumerkki voidaan poistaa kokonaan tai määräaikaisesti, mikäli kansallisella toimistolla on syytä epäillä, ettei organisaation pysty vastaamaan solidaarisuusjoukkojen laatuvaatimuksiin.

Laatumerkki on pääsylippu solidaarisuusjoukkojen tietokantoihin

Laatumerkin myöntämisen yhteydessä organisaation tiedot siirtyvät laatumerkin saaneiden organisaatioiden tietokantaan (Database of Quality Label organisations).

Samalla organisaatio saa käyttöoikeudet Euroopan solidaarisuusjoukkojen PASS-työkaluun (Placement Administration and Support System). PASS-työkalun avulla organisaatio voi ilmoittaa vapaaehtois-, työ- tai harjoittelupaikasta sekä etsiä sopivia ehdokkaita Euroopan solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityneiden nuorten joukosta.

Lisätietoja:

Jutta Kivimäki
Ohjelma-asiantuntija
jutta.kivimaki(at)oph.fi
p. 0295 338 568

Annina Kurki
Ohjelma-asiantuntija
annina.kurki(at)oph.fi
p. 029 533 1719