17–30-vuotiaat voivat rekisteröityä mukaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin nuorten verkkosivuilla. Solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta.

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman haku 2018

Hakijana toimii aina organisaatio tai nuorten muodostama ryhmä.

Solidaarisuusjoukkojen harjoittelu- ja työtoimintojen toteuttamiseen tukea voivat hakea vain organisaatiot, joilla on toiminnon toteuttamiseen vaadittava laatuleima.

Solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelua voivat toteuttaa sellaiset organisaatiot, joilla on joko vapaaehtoispalvelun laatuleima tai voimassa oleva akkreditointi Erasmus+ -ohjelman vapaaehtoispalveluun.

Laatuleimaa puolestaan voivat hakea kaikenlaiset organisaatiot, jotka ovat valmiita sitoutumaan ohjelman tavoitteisiin ja periaatteisiin.

Solidaarisuusprojekteille tukea hakevat vähintään 5 nuoren muodostavat ryhmät. Ryhmän taustalla tukena voi toimia organisaatio.

Ohjelmaopas

Ohjelmaoppaasta (European Solidarity Corps Guide) saa seikkaperäistä tietoa ohjelmasta, sen tavoitteista, toteutuksesta, eri toiminnoista sekä niiden rahoitussäännöistä ja arviointikriteereistä. Oppaaseen tutustuminen ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa.

Ehdotuspyyntö

Vuoden 2018 ehdotuspyyntö (Call for Proposals) on julkaistu 10.8.2018 Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Valtaosa hakemuksista arvioidaan kansallisesti

Valtaosa hakemuksista käsitellään ja arvioidaan kansallisesti, eli hakijat lähettävät hakemuksensa oman maansa Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimeenpanosta vastaavaan toimistoon. Suomessa toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Poikkeuksen muodostaa Vapaaehtoistiimit ensijijaisilla aloilla (Volunteering teams in high priority areas). Nämä hankehakemukset käsitellään keskitetysti Brysselissä Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastossa (EACEA).

Rekisteröidy ensin: PIC ja EU login

Kaikkien solidaarisuusjoukoissa mukana olevien organisaatioiden ja ryhmien tulee rekisteröityä Euroopan komission ylläpitämään usean EU-ohjelman yhteiseen osallistujaportaaliin (Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal).

Rekisteröityessään hakijaorganisaatio tai -ryhmä saa oman PIC-koodin (Participant Idenfication Code). PIC-koodia käytetään jatkossa mm. hakulomakkeissa organisaation identifiointiin ja sähköiseen tiedonsiirtoon.

  • Yleistiedot osallistujaportaalista ja PIC-rekisteröinnistä (pdf)
  • Ohje rekisteröitymiseen (pdf)
  • Linkki osallistujaportaaliin

Tunnistautuminen osallistujaportaaliin sekä myöhemmin käytettäviin muihin ohjelman sähköisiin hallinnointityökaluihin tapahtuu samalla EU login -käyttäjätunnuksella (sähköpostiosoite) ja salasanalla. Tästä syystä EU loginissa käytettäväksi sähköpostiosoitteeksi voi olla järkevää käyttää organisaation yleisosoitetta, jolloin käyttäjätunnus säilyy samana myös henkilökunnan vaihtuessa.

PIC ja EU login ovat erittäin tärkeitä ja niitä tarvitaan jo hakua valmistellessa. Hoida osallistujaportaaliin rekisteröityminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja säilytä tunnukset ja salasana huolellisesti.

Käytössä selainpohjaiset sähköiset hakulomakkeet

Kaikki Euroopan solidaarisuusjoukkojen hakulomakkeet ovat selainpohjaisia verkkolomakkeita.

Lomakkeisiin pääsee käsiksi vain EU login -tunnuksilla. Hakulomakkeen täyttämiseen voi luoda henkilökohtaiset EU login -tunnukset tai käyttää organisaatiolle osallistujaportaaliin rekisteröityessä luotuja tunnuksia.

Lomakkeet toimivat yleisimmillä ja uusimmilla verkkoselaimilla (Internet Explorer 11, Firefox 45.7 ja Chrome 56.0).

Lomake tallentaa tiedot automaattisesti joka toinen sekunti. Älä avaa lomaketta useammalle selaimen välilehdelle tai ikkunaan yhtä aikaa! Lomakkeelle täytetyt tiedot saattavat kadota, koska tiedot tallentuvat viimeiseksi suljetusta näkymästä.
Kaikki Euroopan solidaarisuusjoukkojen hakulomakkeet löytyvät samasta osoitteesta.

Välimatkalaskin

Hakulomakkeissa kysyttävien välimatkojen määrittelyssä käytetään Euroopan komission välimatkalaskinta (Distance calculator).

Hakulomakkeet ja -ajat 2018

Lomakkeen tunniste ja toimintotyyppi Hakuaika päättyy Muuta Käsittely Tulokset mennessä
ESC52: Quality Label jatkuva haku voimassa 2018–2020 OPH käsittelyaika 2–6 viikkoa
ESC11: Volunteering Projects 16.10.2018 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET) Hanke alkaa 1.1.-31.5.2019 (kesto korkeintaan 24 kk) OPH
ESC12: Volunteering Partnerships 16.10.2018 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET) Sopimus vuosille 2018–2020 OPH
ESC13: Volunteering Partnerships* – annual funding request 16.10.2018 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET) Rahoitus ajalle 1.1.2019–30.6.2020 OPH
ESC21: Traineeships and Jobs 16.10.2018 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET) Hanke alkaa 1.1.-31.5.2019 (kesto korkeintaan 24 kk) OPH
ESC31: Solidarity Projects 16.10.2018 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET) Hanke alkaa 1.1.-31.5.2019 (kesto korkeintaan 12 kk) OPH
ESCXX: Volunteering Teams in High Priority Areas 18.2.2019 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET) ilmoitetaan myöhemmin EACEA ilmoitetaan myöhemmin

Hakuneuvontaa verkossa

Lokakuun 2018 hakua varten järjestetään useampia webinaaria, joissa kerrotaan ohjelmasta ja tuen hakemisesta. Webinaarit järjestetään:

  • ke 22.8. klo 14–15 ohjelmainfo: yleistietoa ohjelmasta ja sen eri toiminnoista
  • ti 28.8. klo 10–11 ohjelmainfo: yleistietoa ohjelmasta ja sen eri toiminnoista
  • ma 17.9. klo 12–13.30 Solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoipalvelu: Kolmivuotiset yhteistyöhankkeet
  • ti 2.10. klo 12–15.30 Hakuneuvontaa kaikista hanketyypeistä

Tarkemmat tiedot webinaareista tapahtumakalenterista.