17–30-vuotiaat voivat rekisteröityä mukaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin nuorten verkkosivuilla. Solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta.

Hakijalle

Miten Euroopan solidaarisuusjoukot toimii?

Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoaa organisaatioille mahdollisuuksia yhteiskuntavastuun toteuttamiseen. Organisaatiot voivat hakea Euroopan solidaarisuusjoukoista apurahaa 18–30-vuotiaiden nuorten ottamiseen vapaaehtoistöihin tai palkkatyöhön tai työharjoitteluun.

Euroopan solidaarisuusjoukoissa on kaksi toimintamuotoa: vapaaehtoismahdollisuudet ja työ- ja harjoittelupaikat. Vapaaehtoismahdollisuudet koostuvat kahdesta osasta: organisaatioiden järjestämästä vapaaehtoispalvelusta ja nuorten omista solidaarisuusprojekteista.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa organisaatiot voivat ilmoittaa omista vapaista paikoistaan ja hakea sopivia ehdokkaita solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityneiden nuorten joukosta.

Solidaarisuusjoukkoihin voivat rekisteröityä 17–30-vuotiaat EU-maiden asukkaat. Solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta. Solidaarisuusjoukkojen portaalissa nuoret voivat määrittää, mistä maista ja millaisista hankkeista he ovat kiinnostuneita.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen kanssa toimivan organisaation täytyy sitoutua Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjaan. Peruskirjassa määritellään organisaatioiden oikeudet ja vastuut hankkeiden eri vaiheissa. Peruskirja julkaistaan myöhemmin vuonna 2018.

Solidaarisuusjoukoissa vapaaehtoistyöhön osallistuville nuorille korvataan yleensä majoitus-, ruokailu-, matka- ja vakuutuskulut sekä maksetaan taskurahaa. Solidaarisuusjoukkojen kautta harjoittelun tekevälle nuorelle korvataan yleensä matkakulut ja maksetaan päivärahaa. Työpaikasta tehdään työsopimus, ja nuorelle maksetaan palkkaa paikallisten lakien ja sääntöjen mukaan.

Laatuleima

Voidakseen ilmoittaa vapaaehtois-, työ- tai harjoittelupaikasta Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa ja hakeakseen solidaarisuusjoukkojen apurahaa on organisaatiolla oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatuleima (quality label). Laatuleima varmistaa, että organisaatio on sitoutunut Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteisiin.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelun laatuleimaa haetaan toistaiseksi Erasmus+ -vapaaehtoispalvelun akkreditoinnin kautta. Niiden organisaatioiden, jotka ovat jo akkreditoituneet Erasmus+ -vapaaehtoispalveluun, ei tarvitse erikseen hakea Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelun laatuleimaa.

Työ- ja harjoittelupaikkoja varten organisaation pitää hakea erillistä laatuleimaa. Työ- ja harjoittelupaikkoja tarjoavien organisaatioiden laatuleima tulee haettavaksi myöhemmin vuonna 2018.

Vapaasta paikasta ilmoittaminen ja nuoren rekrytoiminen

Kun organisaatio on saanut Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatuleiman, saa organisaatio käyttöoikeudet PASS-työkaluun (Placement Administration and Support System). PASS-työkalun avulla organisaatio voi ilmoittaa vapaaehtois-, työ- tai harjoittelupaikasta sekä etsiä sopivia ehdokkaita Euroopan solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityneiden nuorten joukosta Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa.

PASS-työkalun avulla organisaatio voi hakea Euroopan solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityneitä nuoria muun muassa seuraavilla rajauksilla: Missä maissa nuori on kiinnostunut toimimaan? Milloin nuori on käytettävissä? Mistä aiheista ja minkä tyyppisestä toiminnasta nuori on kiinnostunut? PASS-työkalu tuottaa näin organisaatiolle listan nuorista, jotka sopivat organisaation hankkeeseen.

Organisaatio voi myös ilmoittaa vapaaehtois-, työ- tai harjoittelupaikasta PASS-työkalun avulla. Paikasta kiinnostuneet nuoret voivat ilmoittautua portaalissa suoraan organisaatiolle.

Nuori ja organisaatio voivat olla yhteydessä toisiinsa Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa. Nuori päättää, saako hänen yhteystietonsa luovuttaa organisaatiolle. Mikäli nuori antaa tähän luvan, voivat nuori ja organisaatio jatkaa keskustelua PASS-työkalun ulkopuolella, esimerkiksi sähköpostitse.

Kun nuoren kanssa on sovittu hankkeeseen osallistumisesta, organisaatio lähettää nuorelle paikasta tarjouksen. Jos nuori hyväksyy tarjouksen, ei hän saa muista paikoista enää tarjouksia samalle aikavälille.

Apurahan hakeminen

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelun apurahoja voivat hakea yleishyödylliset ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, kuten järjestöt, kunnat, seurakunnat ja muut yhteisöt. Työ- ja harjoittelupaikkojen apurahoja voivat hakea myös kaupalliset toimijat, kuten yritykset.

Solidaarisuusjoukkojen EU-lainsäädännön voimaantuloa odotellessa Euroopan solidaarisuusjoukot toteutuvat Erasmus+ -vapaaehtoispalvelun rahoituksella ja säännöillä. Työ- ja harjoittelupaikkoihin liittyvät apurahat ovat haettavissa aikaisintaan syksyllä 2018.