eritrea_etusivu480x262px.jpg

Kuva: Andrés Moreno

Eritrea-ohjelma

Eritrea-ohjelma (The Eritrea Specific HEI ICI Programme) tukee suomalaisten ja Eritrean korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita. Ulkoasiainministeriö rahoittaa Eritrea-ohjelman Suomen kehitysyhteistyövaroista ja CIMO toimii ohjelman hallinnoijana.

Eritrea-ohjelman tavoitteena on kehittää yhteyksiä ja yhteistyötä Suomen ja Eritrean korkeakoulujen välille ja tukea näin eritrealaisten korkeakoulujen institutionaalisen kapasiteetin vahvistumista.

Tuettavien hankkeiden toivotaan tukevan korkeakoulutuksen laadun ja saavutettavuuden lisäksi myös laajemmin maan koulutussektorin kehitystä, tutkimukseen perustuvan tiedon hyödyntämistä, osaavan työvoiman tuottamista työmarkkinoille sekä Eritrean avautumista kansainväliselle yhteistyölle.

Hankkeita toteuttavat korkeakoulujen verkostot. Niiden koordinaattorina toimii aina suomalaiskorkeakoulu, joka toimii myös tuen hakijana.

Keväällä 2015 järjestetyn avoimen haun tuloksena CIMO myönsi tukea 5 hankkeelle, joissa kehitetään pääasiassa eritrealaisten kumppanikorkeakoulujen opetus- ja tutkimuskapasiteettia.

Eritrea-ohjelmassa ei ole tulossa hakuja, mutta korkeakoulujen kehitysyhteistyön tukiohjelman HEI ICI:n seuraava haku aukeaa keväällä 2016. Hausta tiedotetaan sekä HEI ICI -ohjelman sivuilla että CIMOn campo- ja cimeoni-sähköpostilistoilla.

Lisätietoa Eritrea-ohjelmasta ja tuettavista hankkeista ohjelman englannninkielisillä sivuilla

Ota yhteyttä

eritrea@cimo.fi