Kuva: Satu Haavisto

Uusi ohjelmakausi 2021–2027

Nykyisten Euroopan Unionin ohjelmien seitsenvuotinen, vuonna 2014 alkanut ohjelmakausi päättyy 2020 lopulla. Vuoden 2021 alusta alkaa uusi ohjelmakausi, joka jatkuu vuoden 2027 loppuun.

Ohjelmakauden vaihdos merkitsee muutoksia Opetushallituksen hallinnoimissa EU-ohjelmissa ja toiminnoissa.

Erasmus+ -ohjelmasta Erasmus-ohjelmaan

Uudelle ohjelmalle Euroopan komissio esittää 30 miljardin euron budjettia. Tämä tarkoittaisi budjetin kaksinkertaistumista verrattuna nykyiseen Erasmus+ -ohjelmaan. Esityksen mukaan nykyisestä nimestä pudottaisiin plus-merkki pois, ja uutta ohjelmaa kutsuttaisiin Erasmus-ohjelmaksi.

Muuten esityksessä keskeistä on jatkuvuus. Uusi ohjelma kattaisi nykyisen Erasmus+ -ohjelman tapaan kaikki koulutussektorit, nuorisoalan ja urheilusektorit. Ohjelman rakenne säilyisi niin ikään samanlaisena jakautuen seuraaviin kolmeen niin kutsuttuun avaintoimeen (Key Action):

 • oppimiseen liittyvä liikkuvuus
 • yhteistyöhankkeet
 • tuki yhteisten toimintapolitiikkojen kehittämiselle.

Uutta esityksesssä on

 • koulujen oppilasliikkuvuus sekä urheiluvalmentajien ja henkilökunnan liikkuvuus
 • yhteistyö Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa laajentuisi koskemaan korkeakoulutuksen ja nuorisosektorin lisäksi myös ammatillista koulutusta
 • huippuosaamisen kumppanuudet, jotka koostuisivat eurooppalaisista yliopistoista ja ammatillisen huippuosaamisen keskuksista
 • erilaisten Erasmus-nimen alla toimivien aloitteiden (esim. Erasmus yrittäjille) tuominen uuden ohjelman alle
 • mahdollisuus vastata erityistoimin ohjelmakauden aikana vastaan tuleviin haasteisiin, kuten esimerkiksi pakolaiskriisiin nykyisellä ohjelmakaudella
 • DiscoverEU-aloite tarjoaisi jatkossa 18-vuotiaille mahdollisuuden tutustua muihin Euroopan maihin ja niiden kulttuureihin. Aloitteen tarkoituksena on auttaa nuoria lisäämään ymmärrystään Euroopan monimuotoisuudesta ja avartaa heidän maailmankuvaansa.

Uusi ohjelma korostaisi nykyistä enemmän myös virtuaalisen yhteistyön hyödyntämistä ulkomaanjaksoilla ja yhteistyöhankkeissa. Nykyisessä ohjelmaesityksessä ollut opintolainakokeilu ei puolestaan enää sisälly uuteen esitykseen.

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu jatkuisi Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman alla.

Lue Opetus- ja kulttuuriministeriön EU-ohjelmia koskeva kirjelmä eduskunnalle.

Uuden ohjelman valmistelun vaiheet

 • 2017 Nykyisestä Erasmus+ -ohjelmasta tehdyt väliarvioinnit antoivat suosituksia uuden ohjelman suunnitteluun. Lue Suomen väliarviointi ja Euroopan komission väliarviointi.
 • 2.5.2018 Komissio julkisti esityksensä EU:n budjetiksi 2021-2027. Komission tiedote. Katso asiakirjat.
 • 29.5.2018 Komissio julkisti esityksensä uudeksi Erasmus-ohjelmaksi. Esitys koostui kahdesta dokumentista ”Draft Regulation”, ja ohjelmaa yksityisemmin kuvaava ”Staff Working Document”. Lue Euroopan komission tiedote
 • 7.6.2018 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti yhteistyössä Opetushallituksen kanssa kuulemistilaisuuden uudesta ohjelmasta. Katso tilaisuuden ohjelma ja Mikko Nupposen esitys
 • 13.6.2018 Komissio antoi lisätietoja esityksestä Erasmus+ ohjelman kansallisten toimistojen kokouksessa. Tavoitteena on 12 miljoonaa osallistujaa 2021-2027: 3,1 miljoonaa korkeakouluopiskelijaa, 2 miljoonaa koulujen oppilasta, 1,8 miljoonaa ammattiin opiskelevaa ja 3,6 nuorisotyön ja DiscoverEU:n kautta. Opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuus olisi yhteensä 2 miljoonaa.
 • 5.7.2018 Jäsenvaltiot aloittivat ohjelmaesityksen käsittelyn koulutuskomiteassa.
 • 2018 loppuun mennessä (arvio) Jäsenvaltiot pääsevät yhteisymmärrykseen ohjelmaesityksen sisällöstä.
 • 2019 loppuun mennessä (arvio) Jäsenvaltiot ja parlamentti pääsevät yhteisymmärrykseen ohjelmasta (ns. trilogi)
 • 1.1.2021 Uusi Erasmus-ohjelma alkaa