Viestintäsuunnitelma

Viestinnän arjen työkalu on viestintäsuunnitelma. Hyvässä viestintäsuunnitelmassa toimenpiteet ovat realistisesti toteutettavissa, ja ne määritellään hankkeen tavoitteiden ja kohderyhmien mukaan. Viestintäsuunnitelma toimii hankkeen koordinaattorin työkaluna, ja sen avulla hankekumppanit sitoutetaan mukaan viestintään.

Hankkeen ohjausryhmän on hyvä seurata myös viestintäsuunnitelman etenemistä. Hankeviestintä ei vaadi mittavaa viestintästrategiaa, vaan se voi olla pieniä tekoja - helppoja ja arjessa toimivia juttuja. Kaikkea ei kannata yrittää tehdä!

Viestintäsuunnitelma voi yksinkertaisimmillaan olla taulukko, jossa on lueteltu viestinnän toimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt. Vastuun jakaminen helpottaa käytännön toteuttamista. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse – anna tilaa myös osallistujille ja sitouta heitä kertomaan hankkeen toiminnasta ja tuloksista! Voit esimerkiksi sisällyttää liikkujien sopimuksiin velvoitteen kertoa hankkeesta blogissa tai videoblogissa, kuvaamalla video/-ita, jakamalla hankkeeseen liittyviä kuvia Instagramissa tms.

Jo pienellä budjetilla voi tehdä paljon!

Viestintäsuunnitelman osat

  • Viestinnän tavoitteet
  • Kohderyhmät
  • Viestintäkanavat
  • Aikataulut, vastuuhenkilöt ja kustannukset
  • Viestinnän tulosten arviointi


Mieti myös viestinnän peruskysymykset: Mitä? Miksi? Kenelle? Milloin? Kuka? Miten?