Viestinnän tulokset

Viestinnän onnistumista voi mitata esimerkiksi sosiaalisen median tykkäysten ja perinteisessä mediassa julkaistujen juttujen määrällä tai verkkosivujen kävijämäärällä. Jo tavoitteiden asettamisen yhteydessä kannattaa sopia millä onnistumista mitataan.

Joitakin esimerkkejä viestinnän mittareista:

  • verkkosivujen perustiedot kuten sivuston kävijämäärät
  • näkyvyys perinteisessä mediassa (mediaosumien määrä)
  • näkyvyys sosiaalisessa mediassa (esimerkiksi hankkeen julkisen Facebook-sivun tykkäykset jne.)
  • videoiden latausmäärät
  • hankkeessa järjestettyihin, ulkopuolisille suunnattuihin tapahtumiin ja seminaareihin osallistuneiden lukumäärä
  • hankkeessa mahdollisesti tehtyjen tuotteiden jakelumäärä