Tiedotteen sisältö ja rakenne

Tiedotteen tärkein ominaisuus on ajankohtainen ja kiinnostava sisältö. Mieti, minkä näkökulman haluat tarjota medialle.

Tiedotteessa kannattaa keskittyä vain yhteen aiheeseen. Hyvä tiedote on lyhyt ja selkeä, ja varsinaisen uutisen tulee käydä ilmi jo otsikosta. Tämän jälkeen tulee ingressi eli tärkeimmän sisällön tiivistävä johdantokappale.

Tiedote etenee tärkeimmästä asiasta vähemmän tärkeisiin, ja sitä on hyvä rytmittää väliotsikoilla. Käytä lyhyitä lauseita ja selkeitä virkerakenteita. Vältä sivistyssanoja, vieraskielisiä ilmauksia, EU-jargonia, ammattislangia ja superlatiiveja. Panosta oikeinkirjoitukseen.

Tiedotteesta pitää lyhyellä silmäyksellä pystyä hahmottamaan oleellisin asia. Laita loppuun ainakin yksi nimi ja puhelinnumero, josta saa lisätietoja ja josta varmasti vastataan. Tiedotteen tulisi olla alle yhden A4-liuskan mittainen; puolikaskin riittää.