OLS for Refugees

Kuva: Satu Haavisto

Euroopan komission aloite tarjoaa online-kielivalmennusta yli sadalletuhannelle maahanmuuttajalle seuraavan kolmen vuoden aikana. OLS (Online Linguistic Support) on Euroopan komission tarjoama kielenoppimistyökalu, joka tarjoaa osana Erasmus+ -ohjelmaa verkkokielikursseja Erasmus+ -ohjelmiin osallistuville korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille sekä vapaaehtoistyöhön lähtijöille. OLS for Refugees -aloitteen myötä OLS-kielikurssit tuodaan myös maahanmuuttajien käyttöön. Tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien kielitaitoa kotoutumismahdollisuuksien parantamiseksi. Lisenssejä on tähän mennessä jaettu 25 EU-maan kesken yli 50 000.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien Supporting Immigrants in Higher Education in Finland (SIMHE) -hankkeiden tarkoitus on edistää maahanmuuttajien kotoutumista etsimällä heille sopivia koulutusmahdollisuuksia. Pilottihankkeita koordinoivat yliopistojen yhteistyöverkosto UniPID (Finnish University Partnership for International Development) Jyväskylässä ja Metropolia Ammattikorkeakoulu pääkaupunkiseudulla. Molemmat hankkeet tukevat OLS for Refugees –aloitteen toimeenpanoa jakamalla kielikurssilisenssejä vastaanottokeskuksille. Myös Metropolian ja Jyväskylän ohjauspalveluissa on havaittu tarve uusille kielenopiskelumahdollisuuksille Heidi Stenberg Metropoliasta sekä Marita Häkkinen ja Katinka Käyhkö Jyväskylän yliopistosta kertovat.


”Kielenopetuksen tarjonta ja kysyntä eivät aina kohtaa”, kertoo Stenberg. Vastaanottokeskuksessa asuessaan ihmisillä olisi paljon aikaa ja motivaatiota opiskella suomea, mutta opetustarjontaa ei useinkaan ole samassa mittakaavassa kuin kysyntää. Kielenopiskelumahdollisuudet vaihtelevat suuresti, toisissa vastaanottokeskuksissa kielenopetusta on tarjolla vain tunti viikossa, kun taas toisissa huomattavasti enemmän. OLS-kielikurssi mahdollistaa omaehtoisen kielenopiskelun verkossa ilmaiseksi.

Käyhkön ja Stenbergin mukaan OLS-kielikurssi tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa kielitaitoa, tuo mielekästä tekemistä ja antaa todisteen hankitusta kielitaidosta. OLSin lisäarvona on myös se, että kielenopiskelu voisi toimia mielekkäänä ajanvietteenä ja samalla torjua turhautumista vastaanottokeskuksessa asuessa. ”OLS voi toimia hyvänä itsearvioinnin tukena, mahdollistaa kielen opiskelun jatkamista, kehittää valmiuksia ja ylläpitää jo saavutettua kielitaitoa”, Käyhkö Jyväskylän yliopistosta arvioi. ”OLS-kieliarvioinnista saa myös konkreettisen todistuksen, josta voi olla hyötyä työnhaussa ja se tunnistetaan myös koko Euroopassa, joten se voi myös edistää liikkuvuutta Euroopan maiden välillä”, Stenberg pohtii.

OLS pitää sisällään useita Euroopassa puhuttuja kieliä, mutta suomen kieli puuttuu vielä toistaiseksi valikoimasta. Jyväskylästä toivotaankin pikaista suomen kielen mukaantuloa, sillä asiaa voidaan pitää myös tasa-arvokysymyksen ruotsin ollessa jo mukana. Häkkinen korostaa kuitenkin, että mahdollisuus opiskella myös englantia tai muita kieliä on olennainen kotoutumisen kannalta. Oli yhteinen kieli mikä hyvänsä, antaa se mahdollisuuden hoitaa omia asioita ja auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan yhteiskuntaan lisäämällä yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta. Muiden kielten opiskelu on hyödyllistä myös Euroopan sisäisen liikkuvuuden kannalta. Stenberg korostaa lisäksi, että englannin kielen osaaminen on hyödyllistä myös korkeakouluopintojen ja työelämän kannalta. Monissa korkeakouluissa opintoja on mahdollista suorittaa englanniksi ja työnantajat arvostavat englannin ja muiden kielten osaamista. Häkkinen korostaa kuitenkin, että kielen opiskelua ei kannata jättää pelkkien verkkokurssien varaan, sillä kommunikaatio ja ihmisten kohtaaminen ovat kielenoppimisen kannalta olennaisia. OLS tarjoaa kuitenkin loistavan lisän kielenopiskelumahdollisuuksiin.

Korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset ovat saaneet OLS-lisenssit kesän aikana ja pääsevät jakamaan niitä syksyllä, jolloin saadaan ensimmäiset käytännön kokemukset OLS-kieliarvioinnin käytöstä maahanmuuttajien kieltenoppimisen tukena. Lisätietoa OLS for Refugees aloitteesta löydät osoitteesta http://erasmusplusols.eu/ols4refugees/