Korkeakoulutus

Erasmus+ tarjoaa korkeakoulutuksen saralla tukea liikkuvuuteen ja erilaisiin hankkeisiin niin Euroopassa kuin Euroopan ulkopuolisten maiden korkeakoulujen kanssa.

Korkeakoulut voivat tukea turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten integraatiota tarjoamalla OLS (Online Linguistic Support)-kielikurssien käyttöoikeuksia.

OLS for Refugees in a nutshell

OLS for Refugees käynnistyy Suomessa

Kaikille sektoreille yhteisenä painopisteenä strategisissa kumppanuushankkeissa (horisontaali painopiste) on osallistaminen, Pariisin julistuksen mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään myös sellaisiin hankkeisiin, jotka koskettavat pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia ja/tai jotka keskittyvät Euroopan pakolaiskriisiin.

Komissio on myös järjestänyt erillishakuja hankkeille joiden painopisteenä on sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja maahanmuuttajien ja pakolaisten integrointi. Korkeakoulut voivat osallistua myös näihin hakuihin.

Erasmus+ kapasiteetinvahvistamishankkeissa kehitetään Euroopan ulkopuolisten maiden korkeakoulutusta. Tätä kautta voidaan vaikuttaa osaltaan pakolaisuuden juurisyihin ja tukea myös niiden maiden korkeakoulutusta, joihin pakolaistilanne voimakkaimmin vaikuttaa.

Kokemuksia rahoitetuista hankkeista

Strategisia kumppanuushankkeita:

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä