AikuiskoulutusErasmus+ Aikuiskoulutukselle on tarjonnut aikuiskoulutuksen kentälle laaja-alaisesti mahdollisuuksia oppia ja verkostoitua maahanmuuttoteeman ympärillä. Maahanmuuttajat ovat olleet koko ohjelmakauden yksi tärkeimmistä kohderyhmistä, joihin niin liikkuvuushankkeiden kuin strategisten kumppanuuksienkin toimenpiteet kohdistuvat. Nykyisessä tilanteessa painopiste on muuttunut yhä tärkeämmäksi ja näkyvämmäksi hankehakemuksissa kautta linjan.


Aikuiskoulutuksen kenttä Suomessa on suurin maahanmuuttajien kouluttaja. Aikuiskoulutusorganisaatiot ovatkin osanneet hyödyntää Erasmus+ -hankkeita oman työnsä ja organisaationsa kehittämiseen verkostoitumalla sellaisten EU-maiden kanssa, joilla on pidempi kokemus maahanmuutosta kuin Suomella. Hankkeissa haetaan vertaisoppimisen sekä yhteisen kehittämisen avulla inspiraatiota mm. uudenlaisista oppimisympäristöistä, opetus- ja ohjausmenetelmistä sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteistä, joiden avulla maahanmuuttajien kotoutuminen helpottuu. Strategisissa kumppanuushankkeissa perustaidot, erityisesti digitalisaatio ja sähköiset oppimisympäristöt ja integraation edistäminen niiden avulla olivat 2016 suosituimpia aihealueita.


EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe tukee aikuiskoulutuksen kenttää tarjoamalla mahdollisuuksia Euroopan laajuiseen verkostoitumiseen, löytämään sopivia yhteistyökumppaneita hankkeisiin tai muuhun yhteiseen toimintaan, tuottamalla laadukasta tietoa maahanmuuttoteemasta ja sitä tukevasta koululutuspolitiikasta eri EU-maissa.

Tutustu EPALEn Maahanmuuttajat -teemaryhmän sisältöihin osoitteessa: https://ec.europa.eu/epale/fi/themes/immigrants