Muualla verkossa

Yhteistutkintomuistio, joulukuu 2015
Opetushallitus

Tietolähteitä ja kokemuksia

Tälle sivulle on koottu tietolähteitä yhteisohjelmiin sekä yhteis- ja kaksoistutkintoihin liittyen. Opiskelijanäkökulmaan voi tutustua alempana mainitun linkin kautta.

Tietolähteitä yhteisohjelmiin sekä yhteis-/kaksoistutkintoihin liittyen

JDAZ -opas kokoaa eri tietolähteitä yhteen:

Joint programmes from A to Z A reference guide for practitioners (pdf)

The European Consortium for Accreditation in higher education ECA:

Joint Programmes Portal

Yhteisohjelmien laadunvarmistukseen liittyviä tiedonlähteitä, oppaita ja hankkeita on koottu toimeenpanovirasto EACEAn Quality Assurance in Erasmus Mundus -sivuille.

Yhteisohjelmien hyviä käytäntöjä on koottu toimeenpanoviraston Erasmus Mundus - Good Practices- sivuille.

Opiskelijoiden kokemuksia

EMA (Erasmus Mundus Students and Alumni Association) – Opiskelijoiden ja alumnien yhdistys järjestää tapahtumia, tekee ohjelmaa tunnetuksi maailmalla ja julkaisee omia selvityksiä.