Erityistuki

Erityistuki (Special needs support)

Tuki erityistarpeisiin on tarkoitettu hankkeessa mukana olevalle osallistujalle, jolla on fyysisiä, psyykkisiä (älyllisiä, kognitiivisia, oppimista vaikeuttavia tms.), aisti- tai muita toimintorajoituksia tai kehitysvammoja.

Erityistuki myönnetään todellisten kulujen mukaan. Tuen tarve tulee määritellä yksityiskohtaisesti hankehakemuslomakkeessa. Kaikki kelpoiset kulut korvataan kokonaisuudessaan.

Miten haetaan?

Hakijaorganisaatio hakee eritystukea ja/tai tukea poikkeuksellisiin kuluihin hankkeeseen osallistuville henkilöille Erasmus+ -hankehakemuksessa.