Handy hands together in Finland and Latvia (and Estonia)

Suomalaisen, virolaisen ja latvialaisen peruskoulun kolmivuotinen projekti keskittyy käsitöihin. On tärkeää, että nykyajan teknologiaa täynnä olevassa maailmassa perinteiset kädentaidot eivät menetä merkitystään. Hankkeen kolme tärkeintä teemaa ovat käsityöt, kansainvälinen koulutus ja kestävä kehitys. Käsitöihin keskittymällä koulut pyrkivät kehittämään myös oppilaiden kognitiivisia taitoja, teoreettista ajattelua, kehonhallintaa ja materiaalien tuntemusta. Lisäksi tarkoituksena on saada muista projekteista helposti syrjään jäävät oppilaat osallistumaan hankkeeseen.

Hankkeen aikana oppilaat työskentelevät monipuolisesti erilaisten materiaalien ja tekniikoiden parissa. Sekä tekstiili- että teknisentyön tunneilla oppijat perehtyvät erilaisiin tekniikoihin ja sekä suunnittelevat että toteuttavat työnsä. Projektin aktiviteetit pyrkivät olemaan mahdollisimman oppilasjohtoisia – opettajat ovat mukana tukemassa ja auttamassa. Hankkeen aikana on useita vierailuja, joiden aikana oppilaat pääsevät tutustumaan paikalliseeen arkielämään majoittumalla perheisiin. Myös paikallinen koulukulttuuri tulee tutuksi, sillä he osallistuvat oppitunneille sekä isäntien järjestämiin ohjelmiin. Joka tapaamiseen kuuluvat myös käsityötyöpajat, joita järjestävät kaikki kolme koulua.

Jokaisen vierailun aikana järjestämme myös käsityönäyttelyt, joihin kaikkien koulujen jokainen oppilas pystyy omalla työllään osallistumaan. Näin osallistujat ovat monilta eri luokka-asteilta, joten myös näyttelyihin tulee esille monentasoisia ja monia eri tekniikoita hyödyntäviä töitä. Vierailujen kautta saatua kulttuuritietoa sekä käsityötaitoa oppilaat jakavat myös kotimaassaan.

Koordinaattori: Veikkolan koulu, Veikkola
Partnerit:
Rigas 21. vidusskola, Latvia

Hankkeen kesto: 36kk
Hankkeen kokonaistuki: 104380€