Projektimme keskittyy matematiikan opetuksen ja oppimisen kehittämiseen. Kokeilemme ja kehitämme keinoja matematiikan opetuksen yhdistämiseen muiden oppiaineiden kanssa. Pyrimme pois matematiikan opetuksen kirjasidonnaisuudesta kohti toiminnallisuutta ja ilmiöitä.

Tärkeässä asemassa ovat vierailuviikot kussakin partnerimaassa. Kukin partnerikoulu järjestää yhden vierailuviikon, johon suunnittelevat oman teemansa alaiset työpajat. Viikon aikana matkustavat oppilaat ja opettajat osallistuvat työpajoihin ja näiden työpajojen aktiviteetit siirretään toteutettaviksi kotikouluihin. Vierailuviikkojen yhteydessä tutustutaan myös vierailumaiden kulttuureihin.

Projektimme tavoitteena on oppilaiden matemaattisten taitojen kehittäminen ja motivaation kohentaminen sekä eurooppalaisen kulttuurituntemuksen kasvaminen. Tavoitteena on myös tietoisuuden lisääminen matematiikan yhteydestä muihin aineisiin ja arkeen. Opettajien tavoitteena on uudenlaisten metodien kehittäminen matematiikan opetukseen ja luonnollisesti opettajuuden eurooppalaisen kuvan avartuminen.

Projektimme tuotokset julkaistaan osoitteessa mathsiseverywhere@wordpress.com, joka tulee olemaan myös jatkossa koulujen käytössä ja sivusto toimii pedagogisena portfoliona. Projektimme tiedot löytyvät myös e-Twinningistä.