School Education Gateway

Löydä virikkeitä työhösi samanhenkisiltä opetusalan ammattilaisilta ja asiantuntijoilta kaikkialta Euroopasta.

Ohjeita koulujen suunnitelmalliseen kansainvälistymiseen - video

OPH: Uutisia yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyydestä

Katso myös

Erasmus+

Erasmus+ -uutisia

Muualla verkossa

Maksuttomia esitteitä, julisteita jne.

EU Bookshop

UM Julkaisupalvelut

Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto

Erasmus+_yleissivistavalle_Ohjelman_esittely.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Ohjelman esittely

Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle tukee eurooppalaisten koulujen yhteistyötä ja niiden välistä oppilas- ja henkilökuntavaihtoa.

Toiminnan keskiössä ovat avaintaidot, varhaiskasvatus, perustaidot, koulupudokkuuden vähentäminen, opettajat, maahanmuuttajat ja etninen moninaisuus.

Ohjelmasta tuettavia toimintoja ovat

 • Opetushenkilöstön liikkuvuus (Avaintoimi 1)
  Toiminto tukee koulun opetushenkilöstön lyhytkestoista (2 pv – 2 kk) opetustyötä ja kouluttautumista ulkomailla. Toiminnan tavoitteissa tulisi olla yhteys koulutuspoliittisiin tavoitteisiin joko kansallisella tai eurooppalaisella tasolla.
 • Strategiset kumppanuushankkeet (Avaintoimi 2)
  Toiminto tukee yleissivistävän sektorin eurooppalaista hankeyhteistyötä, jolla on yhteys koulutuspoliittisiin tavoitteisiin sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.

Ohjelman keskeisiä tavoitteita

Erasmus+ -ohjelma parantaa koulutuksen laatua ja henkilöstön osaamista ja tukee yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymisen lisäksi myös kansallista kehitystoimintaa.

Koulut, päiväkodit ja muut yleissivistävän koulutuksen alan toimijat voivat eurooppalaisessa yhteistyössä kehittää innovatiivisia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja. Opetushenkilökunta pääsee ohjelman kautta oppimaan tai opettamaan omaa alaansa ulkomaille, kehittämään kielitaitoaan, hankkimaan muita kansainvälisiä taitoja ja luomaan verkostoja.

Hankkeen kautta koululla on todellisia keinoja toteuttaa OPSissa ja KESUssa esitettyjä tavoitteita samoin kuin EU:n jäsenvaltioiden yhdessä sopimia koulutusstrategioita, jotka on koottu Koulutus 2020 ja Eurooppa 2020 – työohjelmiin. Ohjelma tukee opetussuunnitelman mukaista toimintaa.

Yleissivistävän koulutuksen kannalta keskeisessä asemassa ovat erityisesti varhaiskasvatus, perustaitojen, kuten matematiikan ja luonnontieteiden perusosaamisen sekä lukutaidon kehittäminen ja koulupudokkuuden vähentäminen.

Kuka voi osallistua?

Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle -ohjelma on suunnattu kaikille yleissivistävän koulutuksen parissa toimiville organisaatioille, mm.:

 1. Koulut: päiväkodit, esikoulut, peruskoulut, lukiot, erityiskoulut, taiteen perusopetuksen oppilaitokset ja toisen asteen ammatilliset oppilaitokset – yleissivistävät aineet
 2. Yleissivistävän koulutuksen paikallis- ja aluehallinto: kunnat, koulutuskuntayhtymät, aluehallintovirastot (AVI ), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY)
 3. Yleissivistävän koulutuksen alan muu toimija

Osallistuvat maat

Erasmus+ -ohjelmaan voivat osallistua ohjelmamaat, joita ovat

 • EU-maat (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta)
 • Norja, Islanti ja Liechtenstein
 • Serbia, Turkki ja Pohjois-Makedonia