Stats on Life – Tilastoja maailmalta

Kannelmäen peruskoulun ja kahden muun eurooppalaisen koulun hankkeessa oppilaat tutkivat tilastollisin menetelmin koulua ja koulutusta, perhettä ja vapaa-aikaa sekä kulttuuria ja yhteiskuntaa. Kutakin aihetta tutkitaan puolen vuoden ajan, ja tutkimustuloksia vertaillaan kumppanikoulujen kesken.

Idea tilastollisten menetelmien hyödyntämiseen kansainvälisessä hankkeessa syntyi opettajanhuoneessa, tarpeesta löytää uutta opetussuunnitelmaa tukeva, oppiainerajat ylittävä hanke, jonka satoa voitaisiin hyödyntää sekä ala- että yläkoulussa. Tilastolliset menetelmät on nähty uudessa ja vähemmän ”tylsässä” valossa, kun omaa ja muiden koulujärjestelmien ja vapaa-ajan käytön eroja on tutkittu itse muodostetuilla kysymyksillä. Eurooppalainen yhteistyö on lisännyt aitoja tilanteita ja tarpeita vieraan kielen käyttämiseen niin oppilailla kuin opettajillakin.

Hankkeen oltua käynnissä vajaan vuoden, positiivisia tuloksia on jo näkyvissä. Hanke on tukenut yhteisöllistä oppimista ja kielitaitoa eri-ikäisillä oppilailla ja lisännyt myös yhteishenkeä niin oppilaiden kuin opettajien kesken. Tilastokeskus on ollut mukana hankkeen ideoinnissa ja toteutuksessa.

Oppilaiden lisäksi hankkeella on ollut vaikutusta koulun opettajiin:

”Omalta kohdalta hanke on lisännyt innostusta opettajana, näkee miten oppilaat ajattelevat tilastot ihan eri tavalla, ja toisaalta miten tämä on tiivistänyt matikan opettajien keskinäistä yhteistyötä. Toinen asia on tietty kieli - oli kiva itsekin huomata, että vaikka puhuu rallienglantia, kieltä tuli käytettyä paljon enemmän ja siinä kehittyi. Oppilaatkin huomasivat, että ei kaikessa tarvitse olla mestari”, kertoo Riitta Snellman, hankkeessa aktiivisesti mukana ollut matematiikan opettaja.

”Koko prosessi on vahvistanut uskoa siihen, mihin suuntaan meidän systeemi on menossa. On ollut antoisaa pohtia yhdessä eri oppiaineiden opettajien kanssa ja päästä tekemään myös avoimin mielin työtä oppilaiden kanssa. Olisi hienoa, että kansainvälisellä yhteistyöllä olisi Kannelmäen koululle jatkoa”, toivoo hankkeen koordinaattori, kieltenopettajana toimiva Päivi Ruoste.

Hankkeen perustiedot

Stats on Life
Kesto: 2015-2017
Osallistujat: Kannelmäen peruskoulu (koordinaattori), Suomi, La Albuera, Espanja, Gymnázium, Jeseník, Komenského 281, Tšekki
Stats on life hankeblogi

Teksti Elena Silverang