Comenius -hankkeita kolmin kappalein

Hyvinkääläisessä Härkävehmaan koulussa koettiin melkoinen yllätys vuonna 2013, kun kaikki kolme koulun hakemaa Comenius -hanketta tulivat hyväksytyiksi. ”Edellisvuonna hakemamme hanke jäi hyväksymättä, joten haimme tällä kertaa kolmea hanketta vähän sillä ajatuksella, että joku niistä edes menisi läpi. Ja yhtäkkiä meillä olikin kolme hyväksyttyä hanketta! Kyllähän se aluksi vähän yllätti,” koulun opettaja Arja Nieminen kertoo.

Härkävehmaan koulun Comenius-hanke

Härkävehmaan koulu on ensimmäinen koulu Suomessa, jolla on samanaikaisesti käynnissä kolme koulujen monenvälistä Comenius -hanketta. Harvinaisesta tilanteesta ja kolmen hankkeen pyörittämisen tuomasta työmäärästä huolimatta kaikki hankkeet ovat lähteneet oikein hyvin käyntiin, toteavat hankkeiden vastuuopettajat Arja Nieminen, Kirsi Peltomäki ja Marko Kallionpää.

”A Rainbow of Cultures” on ala- ja yläkoululaisten hanke, jossa on mukana huikeat viisitoista koulua eri puolilta Eurooppaa. Hankkeen perusideana on saada oppilaat kiinnostumaan kulttuuristaan ja oman kotimaansa erityispiirteistä, jakaa tietoa omasta kulttuurista muille yhteistyökouluille, sekä oppia samalla uusia asioita yhteistyömaista ja niiden kulttuureista. Tähän mennessä on laadittu muun muassa keittokirja, johon on kerätty perinteisiä ruokaohjeita kustakin hankkeeseen osallistuvasta maasta. Alakoulun oppilailla on myös englantilaisessa yhteistyökoulussa kirjeystävät. Kesäloman lähestyessä oppilaat piirsivät ja kirjoittivat kesäiset terveiset lähetettäväksi englantilaisille tovereilleen. Kun hankkeessa on mukana näin monta yhteistyökoulua, vaatii kaiken sujuminen paljon järjestelmällisyyttä. ”Hanketapaamiset ovat olleet aivan valtavia tapahtumia, koska osallistujia on ollut niin paljon, mutta ihan hyvin ne ovat silti sujuneet,” Peltomäki toteaa.


Koulun toisessa hankkeessa ”Let’s create a multicultural Europe” on mukana seitsemän yhteistyökoulua. Hankkeen tärkeimpänä teemana on monikulttuurisuus, ja se pyrkii lisäämään suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä erilaisuutta kohtaan, korostamaan kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden tärkeyttä sekä poistamaan eri kulttuureihin liittyviä stereotyyppejä. Hankkeessa on käsitelty esimerkiksi ihmisoikeuksia ja niiden merkitystä. Härkävehmaan koulun oppilaat ja opettajat tekivät hankkeeseen liittyen hienon esittelyvideon, jossa he esittelevät paitsi kouluaan, myös suomalaista kulttuuria. Videolla mm. saunotaan, soitetaan kannelta, pelataan jääkiekkoa ja salibandya sekä esitellään suomalaisia ruokia. Suomalaisia merkkihenkilöitä vilahtelee kuvissa aina Joulupukista Sibeliukseen. Arja Nieminen kertoo esittelyvideon tekemisen olleen erittäin hauska kokemus, ja tuoneen oppilaissa esille upeita taitoja. Eräs oppilaista esimerkiksi innostui kovasti editoinnista, ja on sittemmin jatkanut ja kehittänyt noita taitojaan tekemällä lisää videoita.


Härkävehmaan koulun kolmas Comenius -hanke ”The book – your best friend!” kannustaa nuoria kirjojen ja lukemisen pariin. Myös tässä hankkeessa on mukana seitsemän eurooppalaista koulua. Härkävehmaan koulussa järjestettiin hankkeen tiimoilta muun muassa ideakilpailu, jonka tavoitteena oli kehittää uusia tapoja innostaa oppilaita lukemaan kirjoja. Kilpailun tuloksena koulussa on nyt käytössä ”lukuvälitunti”, jonka aikana oppilaat saavat jäädä sisään lukemaan kirjoja. Kotitehtävien tekeminen lukuvälitunnilla on kiellettyä; aika pitää käyttää nimenomaan lukemiseen. Marko Kallionpään mukaan lukuvälitunti on ollut hyvin suosittu oppilaiden keskuudessa, eli hanke on tuottanut jo ainakin yhden toimivan tavan lisätä oppilaiden lukuintoa. Samalla kaikki koulun oppilaat ovat päässeet nauttimaan hankkeen hedelmistä, koska lukuvälitunnista tehtiin koko koulun käytäntö.


Kaikki Härkävehmaan Comenius -hankkeet ovat vahvasti esillä koko koulun arjessa. Salissa pidetyissä, koko koululle suunnatuissa päivänavauksissa on kerrottu usein hankkeiden kuulumisia ja esitelty kuvia tai videoita, etenkin hanketapaamisten jälkeen. Lisäksi koulun käytävillä kulkiessa ei voi olla huomaamatta hankkeisiin liittyviä isoja seinämaalauksia ja ilmoitustauluja täynnä kuvia ja informaatiota. Koulun oppilaat Santra, Fanni ja Sampo ovat kaikki yhtä mieltä siitä, että hankkeiden parasta antia ovat uusiin ihmisiin tutustuminen ja kielitaidon kehittyminen. Myös hankkeiden jatkuminen usean vuoden ajan saa oppilailta kiitosta: ”On mukavaa kun pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin, ja tietää että tullaan näkemään vielä uudelleenkin,” Fanni toteaa. Marko Kallionpää taas toteaa, että opettajan näkökulmasta on ollut hienoa nähdä kuinka oppilaat ovat lähteneet innokkaasti mukaan hankkeeseen, ja kuinka hanketapaamisissa he ovat alkujännityksen jälkeen rohkaistuneet kommunikoimaan vilkkaastikin muiden kanssa englannin kielellä. ”Myytti suomalaisista jonkinlaisina tuppisuina on ainakin murrettu, sillä meidän oppilaamme olivat usein porukan puheliaimpia!” Kallionpää nauraa.

Teksti ja kuva: Satu Lassila